Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2019
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek

Status beleidsdoorlichtingen 2019

  Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
V Buitenlandse Zaken            
  Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen 4 Afgerond    
VI Justitie en Veiligheid            
  Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij AMV´s 34.5 In uitvoering        
VII Binnenlandse Zaken            
  Identifiteitsstelsel 6.5 In uitvoering        
                 
  Kwaliteit Rijksdienst (excl. BIT) 7.1 In uitvoering        
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap            
  Beroeps en volwasseneneducatie 4 In uitvoering        
  Hoger beroepsonderwijs 6 In uitvoering        
  Wetenschappelijk onderwijs 7 In uitvoering        
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Financiering staatsschuld 11 In uitvoering          
X Defensie            
  Omvorming 13 gemechaniseerde brigade 3 Afgerond    
XII Infrastructuur en Waterstaat            
  Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 20 In uitvoering        
  Meteorologie, seismologie en aardobservatie 23 In uitvoering        
  Handhaving en toezicht 24 Afgerond    
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit            
  Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens 6 In uitvoering        
  Groen onderwijs van hoge kwaliteit 7 Geannuleerd          
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid            
  Bijstand, participatiewet en toeslagenwet 2 In uitvoering        
  Oudedagsvoorziening 8 In uitvoering        
  Nabestaanden 9 In uitvoering        
XVIII Wonen en Rijksdienst            
  Pilot lerend evalueren   In uitvoering