Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Status beleidsdoorlichtingen 2017

 

 

Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-rapport Aanbiedingsbrief  Bijlagen  Open data 
IV Koninkrijksrelaties en BES-fonds            
  Waarborgfunctie 1 Afgerond    
  Burgerschap 6.4 Afgerond    
V Buitenlandse Zaken            
VI Veiligheid en Justitie            
  Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd 34.5 Afgerond    
                 
  Toegang, toelating en opvang vreemdelingen 37.2 Afgerond    
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap            
  Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 12 Afgerond  
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Belastingen - overige onderdelen (massale processen, toezicht en opsporing) 1 Afgerond    
  Financiële markten  2 Afgerond    
  Beheer materiële activa 7 Afgerond    
X Defensie            
  Civiel-militaire samenwerking 3 Afgerond    
XII Infrastructuur en Milieu            
  Wegen en verkeersveiligheid 14 Afgerond

 
  Luchtvaart 17 Afgerond

 
XIII Economische Zaken            
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid            
  Jonggehandicapten 4 Afgerond    
  Ziekte en zwangerschap 6 Afgerond    
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport            
  Curatieve zorg: toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 2.2 Afgerond  
  Zorgbreed beleid: kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling 4.3 Afgerond    
  Sport en bewegen 6 Afgerond  
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking            
  Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie 2.2 Afgerond    
XVIII Wonen en Rijksdienst