Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 6

Voorgesteld 9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een sterk Europees asielsysteem nodig is om de vluchtelingencrisis gezamenlijk aan te pakken en goede opvang te bieden aan diegenen die vluchten voor oorlog en terreur;

overwegende dat de Europese Commissie een pakket aan voorstellen gedaan heeft voor een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem;

verzoekt de regering, haast te maken met dit pakket zodat er nog onder het Maltees voorzitterschap een akkoord bereikt wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven