Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr.119

Ontvangen 6 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 33.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het onderliggende amendement dient ter dekking voor de amendementen die zijn ingediend bij de begroting Defensie (Kamerstukken II, 2016/17, 34 550 X) en de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstukken II, 2016/17, 34 550 VIII). Op artikel 5 op de begroting VWS bestaat een onderuitputting op het gebied van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Deze onderuitputting wordt in 2017 gebruikt voor het aanhouden van het wetsvoorstel dat de afschaffing van de monumentenaftrek regelt (25 miljoen euro, begroting OC&W) en voor het opvangen van het toekomstige AOW-gat bij Defensie (8 miljoen euro). De structurele dekking voor het amendement vanaf 2018 (8 miljoen euro) zal gevonden worden binnen de subsidiebudgetten van de VWS-begroting.


Harbers
Nijboer