Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 24

Voorgesteld 24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland nog altijd het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ESC-verdrag) niet heeft geratificeerd;

constaterende dat dit facultatief protocol al in 2008 werd opgesteld en in 2009 door Nederland werd ondertekend;

overwegende dat het kabinet in de beleidsbrief «Respect en recht voor ieder mens» uit 2013 sprak over «ratificatie op korte termijn van het facultatief protocol bij het ESC-verdrag»;

verzoekt de regering om het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat de behandeling nog voor het einde van deze kabinetsperiode plaats kan vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Van Bommel

Sjoerdsma

Voordewind

Grashoff