Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 87

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2016

Ik dank de commissie voor waarderende woorden en de goede samenwerking met de ambtenaren van het Ministerie van VWS het afgelopen jaar. Ik deel het oordeel van de commissie dat de opgeleverde indicatorentabel niet als eindpunt maar als een startpunt van verdere doorontwikkeling moet worden gezien. Ik onderschrijf de door de commissie genoemde aandachtspunten en streef naar stapsgewijze verbeteringen. Ik zal bezien welke aanpassingen mogelijk zijn in de begroting 2018 en het jaarverslag 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers