Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

D

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat grotere samenhang en samenwerking tussen de landen van de EU op het gebied van buitenlands- en veiligheidsbeleid vereist is, onder meer in de Veiligheidsraad (VR);

verzoekt de regering zich in overleg met Italië en Zweden in te zetten voor een Europeanisering van door EU-landen bezette zetels in de VR, waaronder de tijdelijke Nederlandse/Italiaanse zetel en de permanente Franse, waarbij het optreden van deze landen in de VR gestoeld is op het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB),

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Backer

Schnabel

Schaper

Lintmeijer

Brinkman