Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 22

Voorgesteld 18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sinds 2010 structureel is bezuinigd op de personele bezetting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

overwegende dat, gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen, diplomatieke inzet meer dan ooit nodig is;

verzoekt de regering, extra financiële middelen in te zetten voor de versterking van diplomatieke capaciteit ter bevordering van de internationale rechtsorde en vrede en veiligheid, en de economische positie van Nederland en dit te dekken uit de HGIS-middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Samsom

Pechtold

Slob

Van der Staaij

Zijlstra