Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 108

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sportverenigingen grootverbruikers van energie zijn en dat bijvoorbeeld het gebruik van ledverlichting op sportvelden tot minder energieverbruik leidt;

constaterende dat sportverenigingen geen winst maken en daarom geen gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen van bijvoorbeeld de EIA en de Vamil;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is om voor sportverenigingen een soortgelijke regeling te maken die het gebruik van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Pia Dijkstra