Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
  • Begrotingsstaat
  • Voorjaarsnota
  • 1e suppletore
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel 2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam beleidsartikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Geheel artikel?

1

Arbeidsmarkt

   

       

Ja

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

   
1
       

Ja

3

Arbeidsongeschiktheid

         

 

Ja

4

Jonggehandicapten

         

Ja

5

Werkloosheid

       

   

Ja

6

Ziekte en zwangerschap

       

   

Ja

7

Kinderopvang

     

     

Ja

8

Oudedagsvoorziening

 

         

Ja

9

Nabestaanden

 

         

Ja

10

Tegemoetkoming ouders

         

Ja

11

Uitvoering

     

     

Ja

12

Rijksbijdragen2
             

Nvt

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

       

   

Ja

Noot 1: In de kamerbrief van 3 juli is aangekondigd de beleidsdoorlichting in 2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Noot 2: Artikel 12, Rijksbijdragen, is een technisch artikel. Er wordt op basis van dit artikel geen specifiek beleid gevoerd. Om die reden wordt dit artikel niet doorgelicht. De evaluatie van het beleid waarvoor deze rijksbijdragen zijn bedoeld, vindt plaats wanneer de artikelen waar dit beleid onderdeel van is worden doorgelicht.