Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Algemeen

ALGEMEEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

‒ 401,3

1.415,0

1.853,1

1.983,2

1.781,4

1.438,2

totaal niet-belastingontvangsten

      

4

Eindejaarsmarge

      
 

Uitgaven

‒ 622,0

‒ 13,1

    

55

Diversen

      
 

Uitgaven

216,5

816,2

1.024,6

1.085,3

1.106,9

727,7

81

RA Openbaar bestuur

      
 

Uitgaven

 

30,4

249,6

310,0

200,0

200,0

82

RA Veiligheid

      
 

Uitgaven

 

45,1

68,1

93,0

47,0

47,0

83

RA Defensie

      
 

Uitgaven

      

85

RA Milieu

      
 

Uitgaven

 

75,0

106,0

112,0

81,0

81,0

86

RA Landbouw

      
 

Uitgaven

 

4,0

4,0

4,0

3,0

1,0

87

RA Onderwijs, onderzoek en innovatie

      
 

Uitgaven

 

35,4

72,6

93,1

139,4

196,5

88

RA Zorg

      
 

Uitgaven

0,5

3,6

12,7

35,9

24,1

23,0

89

RA Sociale zekerheid

      
 

Uitgaven

      

90

RA Overdrachten bedrijven

      
 

Uitgaven

 

170,0

170,0

170,0

170,0

153,0

92

RA Overige uitgaven

      
 

Uitgaven

3,8

248,3

145,6

80,0

10,0

9,0

Op de Aanvullende Post - Algemeen staan middelen waarvan op het moment van reservering de definitieve aanwending nog niet kan worden aangegeven. Dit betreffen onder andere Regeerakkoordmiddelen. Daarnaast staat op de Aanvullende Post de in=uit-taakstelling op artikel 4 eindejaarsmarge.

Artikel 4 Eindejaarsmarge

Departementen kunnen onbestede middelen in 2019 met behulp van de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2020. HGIS-middelen kunnen worden doorgeschoven naar de drie opvolgende jaren. Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit-taakstelling op de Aanvullende Post ingeboekt, onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge.

Artikel 55 Diversen

De stand op artikel 55 wordt hoofdzakelijk gevormd door reserveringen voor de wederopbouw Sint Maarten, de BNI-revisie EU-afdrachten en Groningen. Daarnaast staan nog middelen gereserveerd voor de Investeringsagenda Belastingdienst en Generieke Digitale Infrastructuur.

Artikelen 81 t/m 92

Op de artikelen 81 tot en met 92 staan de intensiveringsmiddelen uit het Regeerakkoord gereserveerd die nog niet zijn overgeboekt naar de verschillende begrotingen. Over de nog niet uitgekeerde middelen zal nog besluitvorming plaatsvinden. Op basis van die besluitvorming zullen dan ook de resterende middelen worden overgeheveld naar de verschillende begrotingen. Voor een exacte uitsplitsing van de Regeerakkoordmiddelen zie ook bijlage [x]: Regeerakkoordmiddelen op de Aanvullende Post.

ALGEMEEN: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2.485,2

1.883,5

1.933,1

2.816,6

2.655,6

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Kasschuif aanvullende middelen klimaatakkoord: eia

0,0

0,0

‒ 30,0

10,0

20,0

 

Kasschuif aanvullende middelen klimaatakkoord: warmtefonds

‒ 250,0

50,0

50,0

90,0

60,0

 

Kasschuif a3 belastingdienst

‒ 181,9

46,9

25,0

110,0

0,0

 

Kasschuif f29 cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

‒ 62,6

21,2

12,5

12,1

11,4

 

Kasschuif l105 reservering regionale knelpunten

1,0

16,0

‒ 27,1

1,8

0,0

 

Kasschuif l107 stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 15,0

‒ 15,0

0,0

30,0

0,0

 

Kasschuif reservering groningen

‒ 15,3

5,0

5,0

5,3

0,0

 

Kasschuif reservering wederopbouw sint maarten

190,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Opboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

‒ 776,4

‒ 13,1

0,0

0,0

0,0

 

Reservering commissie dijkgraaf

0,0

10,0

15,0

0,0

0,0

 

Reservering digitale veiligheid

0,0

201,0

32,0

2,0

2,0

 

Reservering klimaatakkoord

400,0

130,0

155,0

90,0

100,0

 

Reservering npo

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Reservering rijksbijdrage woningbouw

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

 

Reservering venezuela

23,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Toevoegen aanvullende middelen reservering klimaatakkoord

0,0

44,0

87,0

99,0

130,0

 

Vrijval reservering bni-revisie

‒ 181,6

‒ 50,0

‒ 20,1

‒ 17,8

‒ 16,1

 

Vullen in=uittaakstelling

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 18,1

‒ 8,9

2,5

10,0

0,0

 

Sociale zekerheid

      

Pensioenakkoord

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 

Diversen

‒ 12,8

‒ 5,3

‒ 5,3

‒ 5,3

‒ 4,8

 

Zorg

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 678,0

721,8

651,5

787,1

652,5

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Loonbijstelling tranche 2019 rijksbegroting

25,9

33,2

31,8

30,9

29,4

 

Overboeking a4 compensatie individueel keuzebudget (ikb)

0,0

‒ 188,4

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking b12 ondermijningsbestrijdingsfonds

‒ 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking b5 politie

‒ 37,2

‒ 60,9

‒ 60,9

‒ 60,9

‒ 60,9

 

Overboeking b6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 70,0

‒ 24,9

‒ 24,9

‒ 24,0

0,0

 

Overboeking c20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

‒ 110,0

‒ 110,0

‒ 110,0

‒ 110,0

‒ 110,0

 

Overboeking e23 envelop klimaat

‒ 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking e23 envelop klimaat naar bzk

0,0

‒ 82,5

‒ 21,0

0,0

0,0

 

Overboeking e23 envelop klimaat naar ezk

0,0

‒ 97,5

‒ 95,0

‒ 125,0

‒ 140,0

 

Overboeking e23 envelop klimaat naar ienw

0,0

‒ 45,0

‒ 50,0

‒ 50,0

‒ 55,0

 

Overboeking e23 envelop klimaat naar lnv

0,0

‒ 30,0

‒ 28,0

‒ 23,0

‒ 24,0

 

Overboeking e24 sde+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

0,0

‒ 103,0

‒ 368,0

‒ 290,0

‒ 288,0

 

Overboeking f29 cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

‒ 3,4

‒ 101,2

‒ 48,5

‒ 18,1

‒ 8,4

 

Overboeking f30 fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

‒ 50,0

‒ 25,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking g33 aanpak werkdruk primair onderwijs

0,0

0,0

‒ 81,0

‒ 193,0

‒ 152,5

 

Overboeking g39 maatschappelijke diensttijd

‒ 35,0

‒ 39,6

‒ 27,4

‒ 6,9

‒ 1,1

 

Overboeking g43 intensivering erfgoed en monumenten

‒ 35,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking h59 preventiemaatregelen

‒ 41,2

‒ 41,2

‒ 15,2

0,0

0,0

 

Overboeking l105 reservering regionale knelpunten

‒ 205,9

‒ 180,4

‒ 77,7

‒ 2,4

0,0

 

Overboeking l108 gasfonds groningen

‒ 44,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking reservering aanvullende middelen klimaatakkoord naar bzk

‒ 150,0

‒ 80,0

‒ 30,0

‒ 25,0

‒ 25,0

 

Overboeking reservering aanvullende middelen klimaatakkoord naar lnv

0,0

‒ 28,0

‒ 30,0

‒ 22,0

‒ 23,0

 

Overboeking reservering bni-revisie

‒ 318,5

‒ 100,0

‒ 79,9

‒ 82,2

‒ 83,9

 

Overboeking reservering groningen

‒ 82,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking reservering npo

0,0

‒ 40,0

0,0

0,0

0,0

 

Plafondcorrectie e26 invoeren alternatief voor salderingsregeling

0,0

‒ 213,0

‒ 240,0

‒ 240,0

‒ 240,0

 

Tegenboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

0,0

913,0

1.000,0

0,0

0,0

 

Toevoegen aanvullende middelen reservering klimaatakkoord (plafondcorr

0,0

59,0

107,0

92,0

77,0

 

Diversen

‒ 150,6

‒ 170,7

‒ 150,6

‒ 147,0

‒ 143,1

 

Sociale zekerheid

      

Overboeking i86 collectiviseren transitievergoeding mkb

0,0

‒ 4,0

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

 

Overboeking i86 transitievergoeding

0,0

‒ 36,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking over ijklijn i86 transitievergoeding

0,0

‒ 49,4

‒ 49,4

‒ 49,4

‒ 49,4

 

Pensioenakkoord

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 

Diversen

0,0

‒ 14,7

‒ 12,7

‒ 4,7

11,0

 

Zorg

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Kasschuif j101 eigen vermogen invest-nl (niet-plafondrelevant)

‒ 400,0

0,0

0,0

0,0

30,0

 

Kasschuif j101 investnl

‒ 50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Overboeking j101 eigen vermogen invest-nl

‒ 50,0

‒ 330,0

‒ 330,0

‒ 330,0

‒ 330,0

 
 

‒ 2.208,5

‒ 1.190,2

‒ 731,4

‒ 1.620,4

‒ 1.526,6

 

Extrapolatie

1.438,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 2.886,5

‒ 468,5

‒ 80,0

‒ 833,4

‒ 874,2

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

‒ 401,3

1.415,0

1.853,1

1.983,2

1.781,4

1.438,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

‒ 401,3

1.415,0

1.853,1

2.036,2

1.781,4

1.438,2

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Beleidsmatige mutaties

Kasschuif aanvullende middelen Klimaatakkoord: EIA

In het klimaatakkoord is geld vrijgemaakt voor het verduurzamen van huurwoningen. Het budget voor 2020 is reeds overgeboekt naar de BZK-begroting. De middelen die in afwachting van een bestedingsplan nog op de Aanvullende Post staan worden met deze kasschuif in een kasritme geschoven dat beter aansluit bij de verwachte kasuitgaven.

Kasschuif aanvullende middelen Klimaatakkoord: Warmtefonds

Met deze kasschuif worden de middelen die bij het sluiten van het Klimaatakkoord gereserveerd zijn voor een warmtefonds voor woningeigenaren in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif A3 Belastingdienst

Een deel van de beschikbare middelen voor Beheerst vernieuwen voor de Belastingdienst voor 2019 komt dit jaar niet tot besteding en wordt middels een kasschuif naar latere jaren geschoven.

Kasschuif F29 Cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

LNV heeft een kasschuif aangevraagd om de middelen op zo’n manier te verdelen dat de warme sanering van de varkenshouderij in samenwerking met lokale stakeholders doelmatig uitgevoerd kan worden. Deze kasschuif zet de gereserveerde in het juiste kasritme.

Kasschuif L105 Reservering Regionale knelpunten

Doordat het jaarlijkse kasritme van de aanvullende post niet gelijk loopt met de kasritmes van de tranches in de regio envelop is een corrigerende kasschuif nodig om te zorgen dat het ritme van de overboekingen weer past binnen het ritme van de regio envelop.

Kasschuif L107 Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

Het ritme van het budget voor de ombouw van industriële grootverbruikers van laag- naar hoogcalorisch gas komt niet meer overeen met de momenten waarop de middelen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Met deze kasschuif worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

Kasschuif Reservering Groningen

Voor 2019 was op de aanvullende post nog 97,9 mln. beschikbaar voor Groningen waarvan nu 82,6 mln. aan de begroting van EZK toegevoegd voor o.a. de versterkingsoperatie ‘batch 1588’ en de operationele kosten voor het woonbedrijf. De resterende middelen van 15,3 mln. komen in 2019 niet tot besteding maar blijven beschikbaar voor Groningen en worden d.m.v. deze kasschuif toegevoegd aan de jaren 2020-2022.

Kasschuif Reservering wederopbouw Sint Maarten

In 2017 is 550 mln. gereserveerd op de aanvullende post voor de wederopbouw van Sint Maarten. Van de gereserveerde middelen is 191 mln. nog niet tot besteding gekomen. Deze middelen zijn bij Financieel Jaarverslag Rijk 2018 afgeboekt en worden nu middels kasschuif weer toegevoegd aan de begroting van de aanvullende post voor 2019.

Opboeken in=uittaakstelling Rijksbegroting

Bij Voorjaarsnota zijn de eindejaarsmarges uit 2018 toegevoegd aan de departementale begrotingen. De in=uittaakstelling, de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges, wordt ingeboekt op de aanvullende post.

Reservering Digitale veiligheid

Op de aanvullende post is een reservering gemaakt om de betrouwbaarheid van de digitale samenleving te waarborgen.

Reservering commissie Dijkgraaf

Om scholen in het Voortgezet onderwijs, die de komende jaren met substantiële krimp te maken zullen hebben, te ondersteunen bij de overgangsproblematiek, worden er voor 2020 en 2021 incidenteel middelen gereserveerd op de aanvullende post.

Reservering klimaatakkoord

Voor het Klimaatakkoord zijn er middelen gereserveerd op de aanvullende post. Middelen worden na sluiting van het Klimaatakkoord uitgekeerd onder voorbehoud van een doelmatig bestedingsplan met daarin onder andere aandacht voor hoe en wanneer wordt geëvalueerd en hoe hiervoor data worden verzameld. Middelen kunnen, afhankelijk van de overwegingen op het gebied van doelmatigheid, voor meerdere jaren worden uitgekeerd.

Reservering NPO

Voor de Nederlandse Publieke Omroep is in het voorjaar 2019 40 mln. gereserveerd op de aanvullende post ter afwachting van de brief over de visie toekomst publiek omroepbestel, die 14 juni 2019 naar de Kamer is verstuurd (Kamerstuk 32827-157). Als gevolg daarvan zijn de gereserveerde middelen voor 2020 overgeheveld naar de begroting van OCW.

Reservering Rijksbijdrage Woningbouw

Er wordt een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor het realiseren van woningbouw op specifieke locaties. Het bedrag is mede bedoeld voor de ontsluiting van de infrastructuur van deze woningbouwlocaties. Het extra geld wordt verdeeld in vier tranches van 250 mln. in de jaren 2020 tot en met 2023. De rijksbijdrage wordt als specifieke uitkering vertrekt aan gemeenten voor het realiseren van woningen en de daar bijhorende infrastructuur. Het geld is op de aanvullende post gereserveerd en wordt onder voorwaarde van een bestedingsplan overgeheveld naar de begroting van BZK.

Reservering Venezuela

Het kabinet maakt generale middelen vrij voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao voor de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. De specifieke besteding van de middelen wordt gecoördineerd door de staatssecretaris van BZK en de middelen worden gereserveerd op de aanvullende post.

Toevoegen aanvullende middelen reservering klimaatakkoord

In het kader van het Klimaatakkoord zijn additionele uitgaven voorzien ten opzichte van Voorjaarsnota 2019. Het budget voor deze additionele klimaatmiddelen wordt op de aanvullende post geboekt. Na concrete en doelmatige bestedingsplannen worden de middelen overgemaakt naar het betreffende beleidsdepartement.

Vrijval Reservering BNI-revisie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het CBS is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidt dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot ophoging van deze afdracht met 318 mln. Eerder is hiervoor in de begroting een reservering van 500 mln. getroffen. De verhoging van de afdracht wordt overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken. De resterende 182 mln. komt ten goede van de staatsschuld.

Vullen in=uittaakstelling

De in=uittaakstelling, de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges, wordt voor 250 mln. ingevuld.

Diversen – Rijksbegroting

Onder de post diversen vallen overhevelingen van de aanvullende post naar verschillende begrotingen. Het gaat hier voornamelijk om middelen van het Regeerakkoord zoals cultuur, warme sanering varkenshouderij, visserij.

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft met de sociale partners een principeakkoord gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een pakket maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Op de aanvullende post is een deel van het pensioenakkoord geboekt dat gericht is op duurzame inzetbaarheid. Hiervan is 100 mln. als plafondcorrectie verwerkt zoals ook het geval is met de verwerking van het pensioenakkoord op begrotingshoofdstukken 15 en 40. Bij het pensioenakkoord is afgesproken dat er 100 mln. wordt gedekt met beschikbare ruimte onder het uitgavenplafond. Door 100 mln. te boeken als beleidsmatige mutatie wordt hier begrotingstechnisch invulling aan gegeven. Op de aanvullende post is door deze boekingen de afgesproken 4x200 mln. gereserveerd voor duurzame inzetbaarheid. De rest van de verwerking van het pensioenakkoord is geboekt op begrotingshoofdstukken 15 en 40.

Diversen - Sociale zekerheid

Deze post bestaat uit de opboeking van de in=uittaakstelling op het deelplafond Sociale Zekerheid. De in=uittaakstelling is de boekhoudkundige tegenhanger van de opgeboekte eindejaarsmarges.

Technische mutaties

Loonbijstelling tranche 2019 rijksbegroting

De tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de aanvullende post.

Overboeking A4 compensatie individueel keuzebudget (IKB)

In de cao Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een individueel keuzebudget (IKB). De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020 voor de departementen, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald. De departementen worden hiervoor gecompenseerd vanuit de aanvullende post.

Overboeking B12 Ondermijningsbestrijdingsfonds

Er is incidenteel 100 mln. van de aanvullende post naar het ministerie van Justitie en Veiligheid overgeheveld ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals aangekondigd in de Nota van Wijziging (Kamerstukken 35000-VI, nr. 12).

Overboeking B5 politie

JenV ontvangt middelen vanaf de aanvullende post voor verschillende doeleinden uit het Regeerakkoord met betrekking tot de Politie, onder andere voor het terugdringen van arbeidsverzuim, voor een vrijgestelde hulpofficier voor ieder basisteam en voor het centraliseren van arrestantenzorg. Daarnaast wordt de volgende tranche van B5 Politie (bestedingsplan 2018) overgeheveld.

Overboeking B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen worden overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Een deel van de middelen wordt ingezet voor dekking van tekorten in de justitiële ketens.

Overboeking C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

In het regeerakkoord is structureel 1,51 mld. aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. De reeks C20 Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap was eerder gedeeltelijk, en met deze overboeking van de aanvullende post volledig, aan de Defensiebegroting toegevoegd conform de afspraken in de bestedingsplannen.

Overboeking E23 envelop klimaat naar BZK, EZK, IenW en LNV

In het Regeerakkoord is een enveloppe van 300 mln. per jaar opgenomen op de aanvullende post voor klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Nadat het Klimaatakkoord is afgesloten, zijn de middelen overgeheveld naar de departementale begrotingen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Overboeking E24 sde+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

Bij tweede begrotingsrapportage 2017 is de ODE-ontvangstenreeks vanaf 2020 met de in het Regeerakkoord afgesproken reeks opgehoogd. De bijbehorende uitgavenreeks werd op de aanvullende post geplaatst. Met deze mutatie wordt de reeks op de aanvullende post toegevoegd aan het SDE+-budget 2020 e.v.

Overboeking F29 Cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

Dit betreft de overboeking van middelen voor de warme sanering van de varkenshouderij naar de begroting van LNV. Deze maatregel uit het Regeerakkoord wordt vormgegeven door een saneringsregeling in de gebieden zuid en oost, waarbij de grootste veroorzakers van stankoverlast tegen een vergoeding kunnen stoppen. Daarnaast zijn er middelen voor stalinnovaties in de varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij.

Overboeking F30 Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er, om de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming. Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van overnames. Voor 2019 wordt 50 mln. en voor 2020 wordt 25 mln. overgeboekt naar de begroting van LNV.

Overboeking Groningen

Dit betreft een overboeking vanuit de aanvullende post voor Groningen. Het betreft onder andere organisatiekosten, werkbudget, bijdragen aan provincie en gemeenten en een bijdrage van 42 mln. voor de versterking van woningen in Batch 1588. de kosten bovengronds voor Groningen bestemd voor de projecten in 2019.

Overboeking G33 aanpak werkdruk primair onderwijs

Dit betreft de werkdrukmiddelen die zijn overgeboekt van de aanvullende post naar de begroting van OCW (Kamerbrief 31 293 nr. 435).

Overboeking G39 maatschappelijke diensttijd

De resterende middelen voor 2019 voor Maatschappelijke diensttijd worden vrijgegeven voor een derde ronde projecten. Deze middelen worden toegevoegd aan de begroting van VWS. Het in stappen vrijgeven van middelen past bij de vroege fase van dit programma, waarbij de ervaringen uit pilotprojecten worden gebruikt om het definitieve instrument te ontwikkelen.

Overboeking G43 intensivering erfgoed en monumenten

Dit betreft de overboeking van de resterende middelen uit de Regeerakkoordreeks voor erfgoed en monumenten naar de begroting van OCW.

Overboeking H59 preventiemaatregelen

In het Regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor preventiemaatregelen. Deze worden ingezet voor het Nationaal Preventieakkoord met als doel het verbeteren van de gezondheid van mensen, voor de preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen en onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies.

Overboeking L105 Reservering regionale knelpunten

Deze overboeking betreft middelen vanuit de regio envelop voor de preferente opgaven Eindhoven en Zeeland. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de BES-eilanden. Deze middelen worden vanaf de LNV-begroting doorgezet naar het provinciefonds en het gemeentefonds.

Overboeking L108 Gasfonds Groningen

Voor het Nationaal Programma Groningen wordt 44,4 mln. overgeheveld van de middelen die hiervoor op de aanvullende post staan gereserveerd naar de begroting van EZK. Hiervan is 2,4 mln. voor kleine projecten in de regio en 42 mln. voor de versterking van woningen in Batch 1588.

Overboeking reservering aanvullende middelen klimaatakkoord naar BZK

Vanuit de Klimaatenvelop zijn middelen aan de begroting van BZK toegevoegd voor het voortzetten van het innovatieprogramma CO2-neutrale gebouwde omgeving. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van een betaalbaar en aantrekkelijk verduurzamingsaanbod voor verschillende gebouwtypen, productiemethoden waarmee grote schaal bereikt kan worden en techniek voor inpassing van het nieuwe aanbod in het energiesysteem van de gebouwde omgeving. Tevens zijn ook middelen toegevoegd voor de Regionale Energie Strategie (RES), die de regio’s ondersteunt met expertise voor het organiseren van participatie en voor de uitbreiding van de gemeentelijke taken op dit gebied.

Overboeking reservering aanvullende middelen klimaatakkoord naar lnv

Aan de LNV-begroting worden middelen toegevoegd voor uitvoering van het klimaatakkoord. Het gaat hierbij om middelen voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw, voedselverspilling, bodemkoolstof en voor maatregelen m.b.t. bodem, bos en natuur.

Overboeking Reservering BNI-revisie

Naar aanleiding van de bronnenrevisie van het CBS is het Nederlandse BNI opwaarts bijgesteld. Voor 2019 leidt dit via de jaarlijkse nacalculatie van de EU-afdrachten tot ophoging van deze afdracht met 318 mln. Eerder is hiervoor in de begroting een reservering van 500 mln. getroffen. De verhoging van de afdracht wordt overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken.

Overboeking reservering NPO

Het kabinet heeft de gereserveerde middelen voor de NPO overgeheveld naar de begroting van OCW om de publieke omroep te compenseren voor minder reclame-inkomsten. Dit is toegelicht in de brief over de visie toekomst publiek omroepbestel die op 14 juni 2019 naar de Kamer is verstuurd (Kamerstuk 32827-157).

Plafondcorrectie E26 invoeren alternatief voor salderingsregeling

De salderingsregeling duurzame elektriciteit blijft een fiscale regeling, die wordt afgebouwd tot 2031. Er komt geen subsidievariant. Hiervoor is een kadercorrectie nodig om de gereserveerde reeks uit de uitgavenkant te halen. Aan de inkomstenkant wordt tevens een correctie gedaan om het fiscale alternatief in te passen.

Tegenboeken in=uittaakstelling rijksbegroting

Bij de ministeries van IenW en Defensie zijn de investeringsmiddelen in het meest realistische kasritme gezet. Om dit technisch goed te verwerken, is de in=uit taakstelling conform reguliere systematiek hiervoor tegen geboekt.

Toevoegen aanvullende middelen reservering klimaatakkoord (plafondcorrectie)

Als gevolg van het sluiten van het Klimaatakkoord is het uitgavenplafond gecorrigeerd. Dit betreft een technische correctie.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post betreft de overboeking van de aanvullende post van tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling voor de middelen onder deelplafond Rijksbegroting.

Overboekingen I86 collectiviseren transitievergoeding mkb

Voor de invoering van de een compensatieregeling van de transitievergoeding na bedrijfsbeëindiging door ziekte of pensionering zijn in het Regeerakkoord structureel middelen vanaf 2020 beschikbaar gesteld. Met deze overboeking zijn de alle resterende middelen overgeheveld naar de begroting van SZW.

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft met de sociale partners een akkoord gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, een pakket maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, het aanpassen van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. De vertraagde stijging van de AOW-leeftijd leidt tot hogere uitgaven aan de AOW en lagere uitgaven aan andere uitkeringsregelingen zoals de bijstand, WW en arbeidsongeschiktheid, per saldo leidt dit tot hogere kosten vanaf 2019. Een deel van de dekking is gevonden door het afschaffen van de jeugd-LIV en het versoberen van de LIV (H15). Op de aanvullende post is een deel van het pensioenakkoord geboekt dat gericht is op duurzame inzetbaarheid. Hiervan is 100 mln. als plafondcorrectie verwerkt zoals ook het geval is met de verwerking van het pensioenakkoord op begrotingshoofdstukken 15 en 40. Bij het pensioenakkoord is afgesproken dat er 100 mln. wordt gedekt met beschikbare ruimte onder het uitgavenplafond. Door 100 mln. te boeken als beleidsmatige mutatie wordt hier begrotingstechnisch invulling aan gegeven. Op de aanvullende post is door deze boekingen de afgesproken 4x200 mln. gereserveerd voor duurzame inzetbaarheid. De rest van de verwerking van het pensioenakkoord is geboekt op begrotingshoofdstukken 15 en 40.

Diversen – Sociale Zekerheid

Deze post betreft de overboeking van de aanvullende post van tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling voor de middelen onder deelplafond Sociale Zekerheid.

Diversen - Zorg

Deze post betreft de overboeking van de aanvullende post van tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling voor de middelen onder deelplafond Zorg.

Kasschuif J101 Eigen vermogen Invest-NL (niet-plafondrelevant)

Op de aanvullende post stond in 2018 een bedrag van 30 mln. geraamd voor de kapitaalinjectie Invest-NL. Dit bedrag is niet tot besteding gekomen. Dit bedrag wordt daarom toegevoegd aan het begrote bedrag in 2023, waardoor het totaal begrote budget voor de kapitaalinjectie 2,5 mld. blijft. Daarnaast wordt 450 mln. uit 2019 doorgeschoven naar 2024.

Overboeking J101 Eigen vermogen Invest-NL (niet-plafondrelevant)

De middelen voor de kapitaalinjectie bij Invest-NL worden van de aanvullende post overgeheveld naar begroting IXB. De mutatie heeft alleen betrekking op het nationale deel van Invest-NL.