Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

 

1.728,5

3.503,3

4.959,6

6.629,6

8.179,0

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn RB-eng

      
 

Uitgaven

 

1.651,4

3.349,5

4.746,7

6.351,0

7.839,1

2

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn SZ

      
 

Uitgaven

 

64,7

129,4

182,0

239,1

290,7

3

arbeidsvoorwaardenruimte ijklijn Z

      
 

Uitgaven

 

12,3

24,4

30,9

39,4

49,3

Op de aanvullende post Arbeidsvoorwaarden worden middelen gereserveerd die nodig zijn om de loongevoelige uitgaven op de Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg op het uitgavenpeil van het desbetreffende jaar te brengen. De oploop in de cijfers ontstaat doordat jaarlijks een structurele reservering wordt opgenomen om de begrotingsuitgaven (zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen) van constante naar lopende prijzen te brengen.

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

2.005,4

3.906,7

5.662,0

7.423,1

9.177,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Zorg

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 198,9

‒ 371,8

‒ 373,0

‒ 670,3

‒ 731,7

 

Loonbijstelling tranche 2019

‒ 1.711,7

‒ 1.702,7

‒ 1.686,0

‒ 1.666,4

‒ 1.669,4

 

Diversen

3,4

4,0

10,7

‒ 2,8

‒ 16,5

 

Sociale zekerheid

      

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 8,6

‒ 27,7

‒ 31,1

‒ 43,9

‒ 45,5

 

Loonbijstelling tranche 2019

‒ 69,5

‒ 69,0

‒ 67,5

‒ 66,2

‒ 64,9

 

Diversen

‒ 1,9

6,2

7,2

2,9

0,0

 

Zorg

      

Diversen

‒ 18,1

‒ 17,3

‒ 19,0

‒ 16,8

‒ 19,8

 
 

‒ 2.005,3

‒ 2.178,3

‒ 2.158,7

‒ 2.463,5

‒ 2.547,8

 

Extrapolatie

8.179,0

     

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 2.005,4

‒ 2.178,3

‒ 2.158,7

‒ 2.463,5

‒ 2.547,8

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

1.728,5

3.503,3

4.959,6

6.629,6

8.179,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

1.728,5

3.503,3

4.959,6

6.629,6

8.179,0

ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsontwikkeling

De loonontwikkeling voor de komende jaren wordt nu lager geraamd ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Deze ontwikkeling volgt uit de nieuwe inzichten op basis van ramingen van de ontwikkeling van de lonen en de sociale werkgeverslasten door het Centraal Planbureau.

Loonbijstelling tranche 2019

De loonbijstelling tranche 2019 is overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Diversen

Onder de post diversen vallen onder andere mutaties als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen.