Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

 

587,2

1.130,0

1.646,1

2.225,9

2.774,4

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

Rijksbegroting in enge zin

      
 

Uitgaven

 

476,9

945,6

1.381,5

1.880,1

2.346,5

2

SZA

      
 

Uitgaven

 

5,5

11,3

17,1

22,8

29,0

3

ZORG

      
 

Uitgaven

 

2,0

4,0

5,6

7,3

9,2

4

Niet-relevant

      
 

Uitgaven

 

102,8

169,0

242,0

315,7

389,7

Op de aanvullende post Prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te compenseren voor de prijsontwikkeling. Deze compensatie wordt jaarlijks van deze aanvullende post overgeboekt naar de departementale begrotingen. De oploop in de cijfers ontstaat doordat voor elk jaar een tranche wordt gereserveerd om de begrotingsuitgaven (zoals deze op de afzonderlijke begrotingen zijn opgenomen) van constante naar lopende prijzen te brengen.

PRIJSBIJSTELLING. : UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

624,2

1.232,5

1.788,6

2.361,7

2.937,2

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Zorg

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Grondslagmutatie

20,2

33,9

38,2

32,6

56,7

 

Prijsontwikkeling

‒ 13,1

‒ 58,8

‒ 66,7

‒ 116,2

‒ 125,2

 

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 553,4

‒ 546,9

‒ 541,9

‒ 533,0

‒ 532,4

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

      

Diversen

‒ 7,7

‒ 10,4

‒ 12,0

‒ 14,4

‒ 16,3

 

Zorg

      

Diversen

‒ 2,1

‒ 1,5

‒ 1,0

‒ 0,3

‒ 0,3

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 72,9

‒ 73,2

‒ 74,1

‒ 74,6

‒ 74,9

 

Diversen

4,7

11,7

‒ 1,1

‒ 9,6

‒ 18,9

 
 

‒ 624,3

‒ 645,2

‒ 658,6

‒ 715,5

‒ 711,3

 

Extrapolatie

     

2.774,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 624,2

‒ 645,3

‒ 658,6

‒ 715,6

‒ 711,3

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

587,2

1.130,0

1.646,1

2.225,9

2.774,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

587,2

1.130,0

1.646,1

2.225,9

2.774,4

PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Grondslagmutatie

Elk jaar worden bij voorjaarsnota de grondslagen geactualiseerd naar standen Miljoenennota. De prijsbijstelling is dit jaar omhoog bijgesteld als gevolg van de verwerking van de grondslagen uit de Miljoenennota 2019. Vanwege de kleine omvang van de grondslagmutaties valt deze bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen. Dit geldt ook voor het gedeelte dat niet relevant is voor het uitgavenplafond.

Prijsontwikkeling

De prijsbijstelling wordt berekend door de grondslag (de prijsgevoelige gedeelten van de departementale begrotingen) te vermenigvuldigen met de betreffende prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van de ramingen van het CPB. Vanwege de kleine omvang van de mutaties valt deze bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen.

Uitkeren prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is uitgekeerd aan de departementen. Ook hier valt deze vanwege de kleine omvang van de mutaties bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen.