Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BES-fonds

H BES-FONDS
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

BES-fonds

      
 

Uitgaven

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

Artikel 1 BES-fonds

Via het BES-fonds krijgen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) middelen toebedeeld om hun publieke taken uit te voeren. In 2019 en 2020 liggen de uitgaven hoger omdat rekening is gehouden met wisselkoersverschillen.

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

38,3

33,5

33,3

33,4

33,4

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

4,5

8,4

1,0

1,0

1,0

 
 

4,5

8,4

1,0

1,0

1,0

 

Extrapolatie

34,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

4,5

8,4

1,0

1,0

1,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

42,8

41,9

34,2

34,3

34,3

34,3

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen (technische mutaties, uitgaven)

Sinds 2018 ontvangt het BES-fonds compensatie voor loon en prijs. De loon- en prijsbijstelling is in 2018 via de begroting van Koninkrijksrelaties aan het BES-fonds toegevoegd. Vanaf dit jaar wordt de LPO direct aan het BES-fonds uitgekeerd. Daarnaast is de compensatie voor wisselkoerseffecten in 2019 geactualiseerd en voor 2020 is het wisselkoerseffect toegevoegd.