Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Accres Provinciefonds

ACCRES PROVINCIEFONDS
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

 

28,2

124,5

212,6

315,6

420,1

totaal niet-belastingontvangsten

      

1

Accres provinciefonds

      
 

Uitgaven

  

81,8

156,0

242,7

330,3

2

Reservering BCF

      
 

Uitgaven

 

28,2

42,8

56,5

72,9

89,9

Artikel 1. Accres Provinciefonds

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage heeft de afrekening dit voorjaar plaats gevonden. De accressen voor de jaren 2019 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek. De geraamde accressen voor 2019 en 2020 zijn overgeboekt naar het provinciefonds.

Artikel 2. Reservering Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en het provinciefonds. De toevoeging of onttrekking wordt over het gemeentefonds en het provinciefonds verdeeld conform de aandelen gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.

ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

41,8

153,4

244,7

350,8

466,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres tranche 2018

‒ 45,3

‒ 22,7

‒ 22,7

‒ 22,7

‒ 22,7

 

Accres tranche 2020

0,0

31,6

31,6

31,6

31,6

 

Bijstelling bcf

‒ 33,4

‒ 27,8

‒ 26,5

‒ 27,8

‒ 28,6

 

Diversen

‒ 1,8

‒ 1,8

9,0

5,5

5,3

 
 

‒ 80,5

‒ 20,7

‒ 8,6

‒ 13,4

‒ 14,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Accres gemeentefonds

30,4

‒ 84,2

‒ 84,2

‒ 84,2

‒ 84,2

 

Diversen

8,3

‒ 20,2

‒ 27,4

‒ 40,6

‒ 52,1

 
 

38,7

‒ 104,4

‒ 111,6

‒ 124,8

‒ 136,3

 

Extrapolatie

420,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 41,8

‒ 125,1

‒ 120,2

‒ 138,2

‒ 150,7

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

28,2

124,5

212,6

315,6

420,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

28,2

124,5

212,6

315,6

420,1

ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tranche 2018–2024

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment, bij het Financieel Jaarverslag Rijk. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage heeft de afrekening dit voorjaar plaats gevonden. De accressen voor de jaren 2019 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek. De geraamde accressen voor 2019 en 2020 zijn overgeboekt naar het provinciefonds.

Btw compensatiefonds (BCF)

Het plafond van het BCF is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en het provinciefonds. De toevoeging of onttrekking wordt over het gemeentefonds en het provinciefonds verdeeld conform de aandelen gezamenlijke gemeenten en provincies in het BCF in het gerealiseerde jaar.