Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

68,3

70,3

70,3

72,5

72,5

72,5

totaal niet-belastingontvangsten

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

           
 

Uitgaven

63,3

65,3

65,4

67,6

67,6

67,6

 

Ontvangsten

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4

Kabinet van de Koning

           
 

Uitgaven

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

 

Ontvangsten

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

5

Cie voor toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

           
 

Uitgaven

2,3

2,4

2,3

2,3

2,3

2,3

Artikel 1 Bevorderen eenheid regeringsbeleid

Dit artikel bestaat onder andere uit de bijdrage voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De overgedragen bijdrage voor het categoriemanagement aan het Ministerie van Financiën loopt gedeeltelijk in 2021 af en het grootste gedeelte in 2022. Vanaf 2022 staan de middelen voor categoriemanagement nu nog op de begroting van AZ.

Artikel 4 Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning (KvdK) zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koning bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koning en Ministers.

Artikel 5 Cie van toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) is er een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en een afdeling klachtenafhandeling van deze Commissie ingesteld. Zij houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De Commissie toetst zowel het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan de juridische kaders voor deze diensten. De afdeling klachtenbehandeling onderzoekt en behandelt klachten, alsmede meldingen over het vermoeden van een misstand.

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

67,3

67,4

69,2

71,3

71,4

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting

           

Diversen

‒ 0,9

0,5

‒ 0,5

‒ 0,5

‒ 0,5

 
 

‒ 0,9

0,5

‒ 0,5

‒ 0,5

‒ 0,5

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting

           

Diversen

1,8

2,5

1,6

1,7

1,7

 
 

1,8

2,5

1,6

1,7

1,7

 

Extrapolatie

72,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,9

3

1,1

1,2

1,2

 
             

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

68,3

70,3

70,3

72,5

72,5

72,5

Totaal Internationale samenwerking

           

Stand Miljoenennota 2020

68,3

70,3

70,3

72,5

72,5

72,5

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting

           

Diversen

‒ 0,4

‒ 0,3

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

 
 

‒ 0,4

‒ 0,3

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

 

Extrapolatie

6,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 0,4

‒ 0,3

‒ 0,4

‒ 0,4

‒ 0,4

 
             

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Totaal Internationale samenwerking

           

Stand Miljoenennota 2020

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Diversen – uitgaven

Dit betreft een som van meerdere mutaties. De loon- en prijsbijstelling tranche 2019 leidt tot 1,8 mln. aan hogere uitgaven in 2019 tot en met 2024. In 2020 zijn er hogere uitgaven van 0,9 mln. vanwege de uit de CAO Rijk voortkomende invoering van het Individueel Keuzebudget.