Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

De Koning

I DE KONING
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

44,2

44,4

44,4

45,9

45,9

45,9

totaal niet-belastingontvangsten

0,2

     

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden vh Koninklijk Huis

      
 

Uitgaven

8,4

8,5

8,6

10,1

10,1

10,1

2

Functionele uitgaven van de Koning

      
 

Uitgaven

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

      
 

Uitgaven

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

 

Ontvangsten

0,2

     

Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan de leden vh Koninklijk Huis

Op dit artikel worden de uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis verantwoord. De lichte stijging in de uitgaven vanaf 2020 wordt veroorzaakt door de doorwerking van de stijging van de ambtenarensalarissen volgens de systematiek van de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis op de uitkering van de leden van het Koninklijk Huis. In 2021 wordt de Prinses van Oranje achttien jaar en ontvangt zij vanaf dat moment een grondwettelijke uitkering (voor zowel inkomen, als voor personeel en materieel). Dit is in 2021 (naar rato) 0,1 mln. en vanaf 2022 het jaarbedrag van 1,5 mln.

Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Op dit artikel staan de functionele uitgaven van de Koning, waaronder de uitgaven aan personeel en materieel en overige specifieke uitgaven, zoals de inzet van luchtvaartuigen.

Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Op dit artikel staan de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen, zoals de uitgaven in het kader van voorlichting, het Militaire Huis als onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis en de uitgaven van het Kabinet van de Koning.

I De Koning: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

43,3

43,3

43,4

44,8

44,8

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 
 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

 
 

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

 

Extrapolatie

45,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,9

1,1

1,0

1,1

1,1

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

44,2

44,4

44,4

45,9

45,9

45,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

44,2

44,4

44,4

45,9

45,9

45,9

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen – uitgaven

Dit betreft de som van meerdere mutaties, waarvan de grootste tranche 2019 van de loon- en prijsbijstelling is (0,7 mln.) die is overgeboekt naar de begroting.