Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Koppeling Uitkeringen

KOPPELING UITKERINGEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

 

366,0

750,8

1.139,7

1.540,4

1.930,2

totaal niet-belastingontvangsten

 

39,0

73,2

110,0

113,8

123,2

2

Bijstand, Prticipatiewet en Toeslagenwet

      
 

Uitgaven

 

118,4

237,9

352,8

470,9

593,9

3

Arbeidsongeschiktheid

      
 

Uitgaven

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4

Jonggehandicapten

      
 

Uitgaven

 

79,4

162,9

247,2

331,7

417,5

5

Werkloosheid

      
 

Uitgaven

 

2,5

5,3

8,6

12,5

17,4

6

Ziekte en zwangerschap

      
 

Uitgaven

 

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

7

Kinderopvang

      
 

Uitgaven

 

59,7

131,1

212,6

299,7

390,4

 

Ontvangsten

 

28,5

59,6

91,6

91,7

91,7

8

Oudedagsvoorziening

      
 

Uitgaven

 

1,7

2,3

2,8

2,9

3,0

9

Nabestaanden

      
 

Uitgaven

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

10

Tegemoetkoming ouders

      
 

Uitgaven

 

103,7

210,6

314,8

421,9

507,3

 

Ontvangsten

 

10,4

13,6

18,4

22,1

31,5

Op hoofdstuk 83 Koppeling Uitkeringen staan de ramingen van de uitgaven voor de indexering van de begroting gefinancierde sociale-zekerheidsuitgaven. De mutaties in uitgaven op de artikelen komen met name tot stand door aanpassingen van de WKA-index (Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden), door wijzigingen in prijsontwikkeling en door grondslageffecten bij de uitkeringen en programma-uitgaven. Aanpassingen van de WKA-index en prijsontwikkeling vinden plaats op basis van CPB-cijfers. De uitgaven betreffen jaarlijkse tranches voor de komende vijf jaar, dit verklaart de oploop op de verschillende artikelen.

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

458,1

916,3

1.385,7

1.861,6

2.373,1

 

Mee- en tegenvallers

      

Sociale zekerheid

      

Terugdraaien niet-indexeren wkb

0,0

61,3

66,5

67,4

68,3

 

Diversen

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 
 

0,0

61,7

66,5

67,4

68,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Dekking herstel niet-automatisch herstarten wkb

0,0

‒ 62,1

‒ 63,7

‒ 64,6

‒ 65,8

 

Uitdelen nominale ontwikkeling

‒ 449,1

‒ 483,8

‒ 487,6

‒ 491,1

‒ 494,8

 

Diversen

‒ 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 449,2

‒ 545,9

‒ 551,3

‒ 555,7

‒ 560,6

 

Technische mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Nominale ontwikkeling

‒ 6,5

‒ 47,7

‒ 119,3

‒ 191,9

‒ 290,9

 

Diversen

‒ 2,4

‒ 18,5

‒ 30,8

‒ 41,7

‒ 49,4

 
 

‒ 8,9

‒ 66,2

‒ 150,1

‒ 233,6

‒ 340,3

 

Extrapolatie

1.930,2

     

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 458,1

‒ 550,3

‒ 634,9

‒ 721,9

‒ 832,6

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

366,0

750,8

1.139,7

1.540,4

1.930,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

366,0

750,8

1.139,7

1.540,4

1.930,2

KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

33,7

68,9

104,9

142,1

148,3

 

Mee- en tegenvallers

      

Sociale zekerheid

      

Diversen

0,0

4,7

5,9

6,7

7,1

 
 

0,0

4,7

5,9

6,7

7,1

 

Beleidsmatige mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Diversen

‒ 4,0

‒ 4,0

‒ 4,3

‒ 4,8

‒ 4,9

 
 

‒ 4,0

‒ 4,0

‒ 4,3

‒ 4,8

‒ 4,9

 

Technische mutaties

      

Sociale zekerheid

      

Diversen

0,0

‒ 0,6

‒ 3,7

‒ 4,6

‒ 7,2

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Diversen

‒ 29,7

‒ 29,9

‒ 29,5

‒ 29,5

‒ 29,5

 
 

‒ 29,7

‒ 30,5

‒ 33,2

‒ 34,1

‒ 36,7

 

Extrapolatie

123,2

     

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 33,7

‒ 29,9

‒ 31,6

‒ 32,1

‒ 34,5

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

0,0

39,0

73,2

110,0

113,8

123,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

0,0

39,0

73,2

110,0

113,8

123,2

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Terugdraaien niet-indexeren WKB

Het kabinet heeft besloten het kindgebonden budget alsnog te indexeren.

Beleidsmatige mutaties

Dekking herstel niet-automatisch herstarten WKB

Dit betreft de mutatie als gevolg van het niet-indexeren van de WKB in 2020, ter dekking van het structurele gedeelte van het herstel niet-automatisch herstarten WKB. Zoals aangegeven is het besluit om niet te indexeren inmiddels teruggedraaid (zie reeks ‘terugdraaien niet-indexeren WKB’).

Uitdelen nominale ontwikkeling

Dit betreft de mutaties aan de toegekende loon- en prijsindexatie verdeeld over de artikelen. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op het prijspeil van 2019 gebracht.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft een correctie op de nominaal van de TAS. Aangezien de TAS een openeindregeling betreft, heeft dit geen invloed op het aantal uitkeringen of de hoogte van de uitkering. 

Technische mutaties

Nominale ontwikkeling - Sociale Zekerheid

Deze mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid als gevolg van CPB-ramingen van loon- en prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen de sociale zekerheid.

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft o.a. bruteringen welke verband houden met de koppeling van diverse uitkeringen aan het nettominimumloon. Een brutering komt voor als er een verschil ontstaat tussen de bruto en de netto-uitkering. Hierdoor kunnen de uitgaven van SZW stijgen of dalen terwijl de belastinginkomsten een-op-een meebewegen. Een brutering heeft geen effect op het saldo van de overheid. Om deze reden wordt het uitgavenplafond Sociale Zekerheid gecorrigeerd voor bruteringen.

Ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen – Sociale Zekerheid

Dit betreft de tegenboeking van de ontvangsten door het besluit van het kabinet om het kindgebonden budget alsnog te indexeren.

Beleidsmatige mutaties

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft de doorverdeling van de loonprijs indexatie in het voorjaar. Omdat deze bij SZW over meerdere begrotingshoofdstukken wordt gedaan, leidt dit tot mutaties.

Technische mutaties

Diversen - Sociale Zekerheid

Dit betreft o.a. de nominale ontwikkeling van de ontvangsten op dit begrotingshoofdstuk.