Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Infrastructuurfonds

A INFRASTRUCTUURFONDS
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

6.009,4

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

totaal niet-belastingontvangsten

5.813,9

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

12

Hoofdwegennet

      
 

Uitgaven

2.402,6

2.762,7

3.112,0

2.827,1

3.506,4

3.475,2

 

Ontvangsten

151,7

116,2

116,0

52,7

66,5

123,1

13

Spoorwegen

      
 

Uitgaven

2.052,5

2.078,8

2.034,1

2.002,1

1.847,4

1.746,1

 

Ontvangsten

211,6

181,8

195,9

208,5

213,3

217,4

14

Regionaal, lokale infrastructuur

      
 

Uitgaven

160,5

181,2

8,0

90,4

32,6

33,1

 

Ontvangsten

1,1

     

15

Hoofdvaarwegennet

      
 

Uitgaven

953,0

994,4

1.255,0

1.108,7

942,5

927,0

 

Ontvangsten

102,2

154,9

89,1

20,7

0,2

9,2

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

      
 

Uitgaven

391,5

451,9

491,0

662,3

824,4

898,0

 

Ontvangsten

181,0

46,1

75,4

43,6

57,5

44,4

18

Overige uitgaven en ontvangsten

      
 

Uitgaven

16,8

2,3

    
 

Ontvangsten

1,0

     

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

      
 

Ontvangsten

5.165,3

6.047,0

6.466,8

6.417,4

6.909,3

6.840,9

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      
 

Uitgaven

32,5

74,6

73,1

52,4

111,1

155,5

 

Ontvangsten

  

30,0

 

17,5

 

Artikel 12 Hoofdwegennet

De uitgaven op dit artikel zijn bestemd voor aanleg, beheer, vervanging en onderhoud van het Hoofdwegennet. De fluctuaties hangen samen met de planning van de uitgaven van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen) in de komende jaren en de middelen die vanuit het Regeerakkoord Rutte III voor Verhoging Infrastructuurfonds beschikbaar zijn gesteld (toegevoegd bij 1e suppletoire begroting 2018). De hogere uitgaven in 2023 worden verklaard door de aanlegprojecten waaronder A27 Houten-Hooipolder, A4 Haaglanden en A28 Knooppunt Hoevelaken.

Artikel 13 Spoorwegen

De uitgaven op dit artikel zijn bestemd voor de aanleg en beheer, vervanging en onderhoud van spoorwegen. De fluctuaties zijn het gevolg van de variatie in het kasritme bij projecten en het aanpassen van de budgetten aan de beschikbare capaciteit voor spoorwerkzaamheden.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

De uitgaven op dit artikel hangen samen met grote projecten die regionale overheden aanleggen. De fluctuatie van de budgetten is groot door de planning van deze grote regionale projecten. Zo worden er in de periode 2019–2020 hogere uitgaven verwacht vanwege veranderingen in het tijdspad bij verschillende projecten, onder andere de regionale projecten Utrecht Tram naar de Uithof, de Ombouw Amstelveenlijn, de Rotterdamsebaan en HOV-NET Zuid-Holland Noord.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

De toename van de uitgaven en ontvangsten in de jaren 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen waar ook derden aan bijdragen. De toename van uitgaven in 2021 en 2022 wordt veroorzaakt doordat de geraamde uitgaven voor de aanleg van project Zeetoegang IJmond voornamelijk in die jaren plaatsvinden.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

De uitgaven op dit artikel lopen op doordat de uitgaven voor de megaprojecten ERTMS, PHS en ZuidasDok sterk oplopen richting 2022, dit komt mede door vertraging in de herijkingsfase van het project Zuidasdok. De geraamde ontvangsten betreffen voornamelijk de bijdragen van mede-overheden aan het project ZuidasDok.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Het kasritme in 2019 wordt voornamelijk verklaard door het surplus aan eigen vermogen bij Rijkswaterstaat dat conform de Regeling agentschappen wordt afgeroomd en wordt toegevoegd aan het Infrastructuurfonds.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Dit artikel betreft de voeding van het Infrastructuurfonds vanuit de begroting van IenW (XII).

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Op dit artikel staan de planflexibele middelen van het Infrastructuurfonds. Dit artikel is geïntroduceerd bij Ontwerpbegroting 2019. De middelen bestaan uit de vrije investeringsruimte afkomstig van artikel 12, 13 en 15 en reserveringen voor gebiedsprogramma’s en middelen voor beheer en onderhoud infrastructuur BES vanuit het Regeerakkoord Rutte III.

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.368,0

7.177,8

7.155,7

6.687,7

6.805,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie programma

2,1

‒ 49,2

‒ 13,4

‒ 46,1

27,6

 

Saldo 2018

351,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 0,1

‒ 4,1

‒ 14,9

‒ 14,5

10,8

 
 

353,5

‒ 53,3

‒ 28,3

‒ 60,6

38,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie investeringsritme

‒ 1.544,3

‒ 359,3

‒ 18,7

310,2

214,7

 

Actualisatie ontvangsten 2019

‒ 38,1

‒ 8,4

0,0

6,9

6,9

 

Afrekening t3 2018 prorail

46,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inpassing dbfm a16 rotterdam

‒ 95,2

‒ 92,8

‒ 137,5

‒ 289,9

46,1

 

Inpassing dbfm a24 blankenburgverbinding

‒ 181,9

‒ 220,2

‒ 117,0

2,7

132,6

 

Kasschuif klimaatakkoord 2020-2030

0,0

‒ 24,0

3,0

‒ 9,0

‒ 80,0

 

Kornwerderzand

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Prijsbijstelling 2019

126,2

112,4

99,1

109,1

104,0

 

Diversen

‒ 65,3

13,8

16,9

‒ 14,3

‒ 3,7

 
 

‒ 1.711,9

‒ 578,5

‒ 154,2

115,7

420,6

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

7.234,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.358,6

‒ 631,9

‒ 182,5

55,2

458,8

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

6.009,4

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

Totaal Internationale samenwerking

      

Stand Miljoenennota 2020

6.009,4

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

7.368,0

7.177,8

7.155,7

6.687,7

6.805,5

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie programma

2,1

‒ 49,2

‒ 13,4

‒ 46,1

27,6

 

Saldo 2018

155,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

‒ 0,1

‒ 4,1

‒ 14,9

‒ 14,5

10,8

 
 

157,9

‒ 53,3

‒ 28,3

‒ 60,6

38,4

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Actualisatie investeringsritme

‒ 1.544,3

‒ 359,3

‒ 18,7

310,2

214,7

 

Actualisatie ontvangsten 2019

‒ 38,1

‒ 8,4

0,0

6,9

6,9

 

Afrekening t3 2018 prorail

46,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inpassing dbfm a16 rotterdam

‒ 95,2

‒ 92,8

‒ 137,5

‒ 289,9

46,1

 

Inpassing dbfm a24 blankenburgverbinding

‒ 181,9

‒ 220,2

‒ 117,0

2,7

132,6

 

Kasschuif klimaatakkoord 2020-2030

0,0

‒ 24,0

3,0

‒ 9,0

‒ 80,0

 

Kornwerderzand

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Prijsbijstelling 2019

126,2

112,4

99,1

109,1

104,0

 

Diversen

‒ 65,3

13,8

16,9

‒ 14,3

‒ 3,7

 

Niet relevant voor het uitgavenplafond

      

Saldo 2018

195,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

‒ 1.516,4

‒ 578,5

‒ 154,2

115,7

420,6

 
       
       

Stand miljoenennota

      
 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

     

7.234,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 1.358,6

‒ 631,9

‒ 182,5

55,2

458,8

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

6.009,4

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

6.009,4

6.546,0

6.973,1

6.742,9

7.264,3

7.234,9

Actualisatie programma - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft het deel van de actualisatie waarbij de prognoses voor de ontvangsten en de prognose hoofdvaarwegennet worden bijgesteld middels desalderingen.

Saldo 2018 - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Het voordelig saldo over 2018 is in 2019 toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds. Het saldo 2018 bedraagt 351,5 mln. op de uitgaven en 155,9 mln. op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 195,5 mln.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Deze post betreft een kasschuif voor het project Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming als gevolg van vertraging in de herijkingsfase van het project.

Actualisatie investeringsritme - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Zowel middelen uit de investeringsimpuls voor bereikbaarheid als reguliere bestedingsmiddelen worden uit de jaren 2019 t/m 2021 geschoven naar latere jaren. Met een analyse van totale projectportefeuille en de mogelijkheden om programmering, raming en realisatie van projecten te optimaliseren, is het risico op onderuitputting opnieuw in kaart gebracht. Deze analyse leidt tot een kasschuif waarmee middelen in een op dit moment zo realistisch mogelijk kasritme worden gezet.

Actualisatie ontvangsten 2019 - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft een kasschuif naar aanleiding van de actualisatie van de ontvangsten uit de concessievergoeding Hogesnelheidslijn (HSL) en de concessievergoeding Hoofrailnet (HRN).

Afrekening t3 2018 ProRail - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Per tertaal verstrekt IenW een voorschot aan subsidie aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat tertaal. Vervolgens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het tertaal ervoor afgerekend. In t3 was het voorschot hoger dan de afrekening. Dit verschil wordt als ontvangst geboekt.

Inpassing DBFM A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding - uitgaven en niet-belastingontvangsten

De projectbudgetten voor de DBFM-projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbinding worden omgezet in begrotingsreeksen voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding.

Kasschuif klimaatakkoord 2020-2030

Om de kasmiddelen voor de mobiliteitsmaatregelen uit het Klimaatakkoord in de juiste jaren te zetten is een kasschuif in het Infrastructuurfonds toegepast in de jaren 2020 tot en met 2030.

Kornwerderzand - uitgaven en niet-belastingontvangsten

Ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand wordt een bijdrage van 40 mln. beschikbaar gesteld in 2019.

Prijsbijstelling 2019 - uitgaven en niet-belastingontvangsten

De prijsbijstelling tranche 2019 voor het Infrastructuurfonds wordt vanuit de IenW-begroting toegevoegd.

Diversen - technische mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit is een saldo van verschillende technische mutaties, waaronder een overboeking aan het Provinciefonds ten behoeve van de projecten uit het Bestedingsplan Smart Mobility 2017-2020 (7,6 mln. in 2019), hogere ontvangsten van derden ten behoeve van het hoofdwegennet 2019-2024 (18,3 mln. in 2019) en een overboeking naar het IenW-beleidsartikel ten behoeve van de betaling aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van (het restant van) de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (20,2 mln. in 2019).