Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Premiegefinancierd Budgettair Plafond Zorg

PREMIEGEFINANCIERD BUDGETTAIR KADER ZORG
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

72.845,9

76.114,5

79.942,2

83.654,8

88.362,3

93.152,9

totaal niet-belastingontvangsten

4.957,9

5.121,1

5.237,5

5.423,5

5.702,8

5.987,7

11

Zorgverzekeringswet

      
 

Uitgaven

49.255,2

51.044,3

52.974,4

54.829,3

57.834,6

60.894,9

 

Ontvangsten

3.114,9

3.189,7

3.215,4

3.308,8

3.491,6

3.674,9

12

Wet langdurige zorg

      
 

Uitgaven

23.590,7

25.070,2

26.967,8

28.825,5

30.527,8

32.258,0

 

Ontvangsten

1.843,0

1.931,4

2.022,1

2.114,7

2.211,2

2.312,8

Zorgverzekeringswet

De raming van de groei van de uitgaven onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de huidige kabinetsperiode (2018-2021) is gebaseerd op de middellangetermijnraming van het CPB. De geraamde nominale groei bedraagt in deze periode 4,4% per jaar. Deze groei wordt bepaald door de verwachte loon- en prijsontwikkeling, en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling in combinatie met open pakketinstroom en epidemiologie. De groei is beperkt tot en met 2022 doordat VWS hoofdlijnenakkoorden heeft afgesloten met verschillende Zvw-sectoren en doordat VWS verschillende maatregelen neemt op het gebied van genees- en hulpmiddelen. De groei in 2023 en verder betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de bovengenoemde raming van het CPB.

Wet langdurige zorg

De raming van de groei van de uitgaven onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in de huidige kabinetsperiode (2018-2021) is gebaseerd op de middellangetermijnraming van het CPB. De geraamde nominale groei bedraagt in deze periode 7,6% per jaar. Deze groei wordt bepaald door de loon- en prijsontwikkeling, en volumefactoren zoals demografie, economische groei, technologische ontwikkeling en epidemiologie. Vanaf 2018 zijn de kosten voor de volledige implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de Wlz-standen verwerkt. Hierbij is sprake van een ingroeipad om aan de personeelsnorm van het kwaliteitskader te kunnen voldoen. De structurele meerkosten van het kwaliteitskader komen uit op ruim 2 mld. De groei in 2022 en verder betreft een technische extrapolatie gebaseerd op de raming van het CPB.