Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

totaal uitgaven

13.553,7

13.342,2

13.077,0

12.732,4

12.702,7

12.694,0

totaal niet-belastingontvangsten

1.701,7

1.546,4

1.552,0

1.607,0

1.602,7

1.601,7

31

Politie

      
 

Uitgaven

6.253,8

6.255,8

6.138,6

6.026,1

6.035,2

6.021,4

 

Ontvangsten

14,5

12,7

9,2

0,5

0,5

0,5

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

      
 

Uitgaven

1.598,4

1.552,9

1.559,8

1.561,3

1.571,4

1.553,4

 

Ontvangsten

190,7

168,8

177,0

230,4

226,1

226,1

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

      
 

Uitgaven

872,4

815,8

801,2

762,9

762,4

757,8

 

Ontvangsten

1.194,6

1.252,2

1.253,7

1.253,7

1.253,7

1.252,7

34

Straffen en beschermen

      
 

Uitgaven

2.872,5

2.755,9

2.729,4

2.611,3

2.614,7

2.621,4

 

Ontvangsten

96,1

87,6

87,7

98,0

98,0

98,0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

      
 

Uitgaven

274,1

266,1

268,9

268,8

268,9

268,9

 

Ontvangsten

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

37

Migratie

      
 

Uitgaven

1.263,9

1.236,6

1.146,7

1.078,8

1.050,7

1.035,5

 

Ontvangsten

182,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

91

Apparaat kerndepartement

      
 

Uitgaven

437,2

423,7

424,4

424,0

425,3

425,0

 

Ontvangsten

21,4

20,1

19,4

19,4

19,4

19,4

92

Nog onverdeeld

      
 

Uitgaven

‒ 21,7

32,4

4,9

‒ 3,9

‒ 28,9

7,7

93

Geheim

      
 

Uitgaven

3,1

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

Artikel 31 Politie

De Politie ontwikkelt zich in enkele jaren naar het met de vorming van de Politie beoogde pad. De vorming van de Nationale Politie voortvloeiend uit het regeerakkoord van kabinet Rutte I leidt tot een gering aflopende reeks voor de uitgaven aan de politie in de laatste jaren van deze periode.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

In 2019 is het negatief vermogen (38 mln.) van de Raad voor de Rechtspraak uit 2018 aangevuld, tevens heeft JenV een liquiditeitsstorting van 50 mln. gedaan bij de Rechtspraak. Daardoor valt het bedrag in 2019 hoger uit ten opzichte van de andere jaren.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

In 2019 is incidenteel 100 mln. naar de JenV begroting overgeheveld vanaf de AP voor de aanpak van ondermijning. Dat leidt tot incidenteel hogere uitgaven in dat jaar. De ontvangsten stijgen vanaf 2020, doordat de raming afpakontvangsten structureel verhoogd is.

Artikel 34 Straffen en Beschermen 

De uitgaven dalen, o.a. vanwege de sluiting van een aantal gevangenislocaties bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

De uitgaven op artikel 36 blijven nagenoeg stabiel.

Artikel 37 Migratie

De uitgaven dalen aangezien de verwachting is dat de IND vanaf 2021 binnen de wettelijke termijn beslist en de voorraden zijn afgenomen. Hiermee neemt de bezetting van het COA af en zullen de totale uitgaven binnen de migratieketen dalen. Tevens is het variabele deel van de uitgaven, gebaseerd op de Meerjaren Productie Prognose (MPP), tot 2022 verwerkt.

Artikel 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

De hogere uitgaven in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2020 zijn het gevolg van de vertraagde afrekening van Europol met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van 16 mln. Dit wordt in de begroting op het onderdeel bijdrage aan SSO’s verantwoord.

Artikel 92 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 92 is een verdeelartikel. Dit niet-beleidsartikel wordt gebruikt voor het parkeren van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, van andere nog te verdelen middelen. Het negatieve bedrag in 2019 wordt verklaard doordat in dit jaar nog een taakstelling geparkeerd staat. De taakstelling voor 2019 zal dit jaar nog van dekking worden voorzien.

Artikel 93 Geheim

De uitgaven op artikel 93 blijven nagenoeg stabiel.

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

12.704,8

12.305,2

12.150,7

11.873,2

11.954,3

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Asiel: coa herijkingsreeks oda oud en nieuw (non-oda)

149,1

99,0

50,6

26,7

37,3

 

Asiel: coa mutatie vjn (oda)

‒ 22,9

57,0

41,0

14,9

‒ 1,0

 

Asiel: coa non-oda

‒ 40,1

47,8

69,9

84,2

64,7

 

Asiel: ind basisfinanciering

41,5

65,6

65,3

65,4

65,6

 

Asiel: ind mpp

32,9

34,6

23,5

0,0

0,0

 

Asiel: mpp nidos

‒ 20,7

‒ 16,4

‒ 17,2

‒ 17,7

‒ 18,1

 

Asiel: oda-toerekening

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Herstellen weeffout asiel onderwijs

‒ 45,6

‒ 45,7

‒ 41,1

‒ 37,4

‒ 35,4

 

Invulling taakstelling jenv

0,0

49,1

49,1

49,1

49,1

 

Kasschuif frictiekosten

‒ 47,8

6,8

9,8

7,3

9,3

 

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (b12)

‒ 64,9

33,2

31,7

0,0

0,0

 

Kasschuiven: dji frictiekosten

77,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuiven: dji frictiekosten uit masterplan (kasschuif)

0,0

0,0

0,0

0,0

32,9

 

Kasschuiven: inkoopmax politie

0,0

0,0

0,0

132,0

0,0

 

Meevaller wsnp rechtsbijstand

‒ 21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

49,0

121,7

101,9

0,0

0,0

 

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek jenv

‒ 79,5

‒ 68,2

‒ 67,3

‒ 65,4

‒ 41,5

 

Rechtsbijstand

‒ 19,7

‒ 19,4

‒ 14,5

2,0

25,8

 

Rechtspraak

50,0

60,7

57,8

52,8

47,8

 

Terugdraaien taakstelling om

11,3

17,3

17,3

17,3

12,3

 

Versleuteling interne problematiek

‒ 26,8

‒ 27,5

‒ 21,3

0,0

0,0

 

Diversen

96,5

28,9

22,6

‒ 2,2

‒ 5,9

 
 

167,8

444,5

379,1

329,0

242,9

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

B12 ondermijningsbestrijdingsfonds

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

B5 politie

49,8

82,0

82,0

82,0

82,0

 

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

70,0

24,9

24,9

24,0

0,0

 

Herstellen weeffout asiel onderwijs

45,6

45,7

41,2

37,4

35,4

 

Loonbijstelling

310,8

300,6

297,4

290,9

293,1

 

Overheveling individueel keuzebudget (ikb)

0,0

39,7

0,0

0,0

0,0

 

Prijsbijstelling

44,5

43,3

42,4

41,4

41,5

 

Diversen

60,5

56,3

59,3

54,6

53,5

 
 

681,2

592,5

547,2

530,3

505,5

 

Extrapolatie

12.694,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

848,9

1.037,0

926,3

859,3

748,3

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

13.553,7

13.342,2

13.077,0

12.732,4

12.702,7

12.694,0

Totaal Internationale samenwerking

48,4

34,0

34,1

34,1

34,1

33,7

Stand Miljoenennota 2020

13.602,0

13.376,2

13.111,1

12.766,6

12.736,8

12.727,7

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

1.600,6

1.544,9

1.539,8

1.499,2

1.495,0

 

Beleidsmatige mutaties

      

Rijksbegroting

      

Asiel: inzet asielreserve

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

‒ 29,3

‒ 33,3

‒ 65,3

0,0

0,0

 

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek jenv

75,7

3,0

5,0

5,0

5,0

 

Verhoging raming afpakopbrengsten

0,0

24,0

68,0

107,0

107,0

 

Diversen

‒ 5,8

‒ 5,8

‒ 5,8

‒ 5,8

‒ 5,8

 
 

62,1

‒ 12,1

1,9

106,2

106,2

 

Technische mutaties

      

Rijksbegroting

      

Diversen

39,0

13,7

10,3

1,6

1,6

 
 

39,0

13,7

10,3

1,6

1,6

 

Extrapolatie

     

1.601,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

101,1

1,6

12,2

107,8

107,8

 
       

Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal)

1.701,7

1.546,4

1.552,0

1.607,0

1.602,7

1.601,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2020

1.701,7

1.546,4

1.552,0

1.607,0

1.602,7

1.601,7

Asiel: COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA)

De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en dat de kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel mogen worden toegerekend. Voorts wordt de eerstejaarsasielopvang voortaan op individueel niveau bepaald. Daarnaast wordt een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. In de nieuwe systematiek wordt de raming gebaseerd op de verwachte bezetting in het Centraal Orgaan opvang Asiel (COA) in plaats van op de asielinstroom. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. Gevolg van deze herijking is dat per saldo minder kosten mogen worden toegerekend aan ODA. Deze lagere toerekening wordt éénmalig generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze herijkingsreeks (non-ODA) wordt ook op de JenV-begroting inzichtelijk gemaakt en moet worden bezien in samenhang met de posten COA non-ODA en COA mutatie VJN (ODA).

Asiel: COA mutatie VJN (ODA)

De nieuwe systematiek voor de ODA-toerekening leidt tot aanpassing van de stand van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsasielopvang. Zie toelichting bij de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Dat leidt tezamen met de nieuwe Meerjaren Productie Prognose (MPP) tot aanpassing van de ODA-toerekening.

Asiel: COA non-ODA

De ramingsbijstelling naar aanleiding van de MPP en de stabielere financiering voor het COA leidt tot een verhoging van de uitgaven voor het COA. Deze reeks voor het COA moet worden bezien in relatie tot de volgende posten: COA mutatie VJN (ODA) en de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Tezamen zorgen deze drie mutaties voor de benodigde verhoging van het budget voor het COA.

Asiel: IND basisfinanciering

Het kabinet stelt extra middelen ter beschikking voor de stabiele financiering van de asielketen, waaronder voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Asiel: IND MPP

De ramingsbijstelling op basis van de MPP wordt tot en met 2021 verwerkt.

Asiel: MPP Nidos

Op basis van de MPP-raming wordt voor Nidos een lagere bezetting verwacht. De uitgaven aan Nidos worden daarop aangepast.

Asiel: ODA-toerekening

Vanwege de hogere asielinstroom in 2018 is de ODA-toerekening naar boven bijgesteld. JenV ontvangt 24,7 mln. van de begroting van BHOS.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge (EJM) van 24,7 mln. is toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van JenV.

Herstellen weeffout asiel onderwijs

Voortaan worden de onderwijsuitgaven aan asielzoekerskinderen die worden toegerekend aan ODA verantwoord op de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in plaats van op de begroting van JenV. Hiervoor vindt een aantal budgettair neutrale boekingen plaats tussen de begrotingen van JenV en BHOS en van BHOS en OCW. Op de begroting van JenV is de overboeking van de JenV-begroting naar de BHOS-begroting zichtbaar (niet-HGIS naar HGIS; deze gelden worden vervolgens van BHOS naar OCW overgeheveld).

Invulling taakstelling JenV

Vanaf 2020 is de bestaande taakstelling voor het structurele niveau (49 mln.) ingevuld, dit gebeurt voornamelijk door een ramingsbijstelling op de afpakopbrengsten.

Kasschuif frictiekosten

Ter financiering van de frictiekosten door krimp DJI wordt een kasschuif bij DJI doorgevoerd ten gunste van 2020 en verder, en ten laste van 2019. Hiermee komen de middelen in de juiste jaren beschikbaar.

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (b12)

Op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners worden de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de jaren verdeeld.

Kasschuiven: DJI frictiekosten

De kasschuif van 77,1 mln. is bedoeld ter financiering van de frictiekosten van de capaciteitsafbouw van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee worden onder meer de frictiekosten van de sluiting van vier gevangenislocaties gefinancierd, zoals aangekondigd in de brief capaciteitsmaatregelen DJI (Kamerstukken 24587, nr. 725) en de capaciteitsafbouw van JJI’s, zoals aangekondigd in de brief aanpak jeugdcriminaliteit (kamerstuk 28741, nr. 53).

Kasschuiven: DJI frictiekosten uit masterplan (kasschuif)

Er wordt een kasschuif toegepast om de frictiekosten bij DJI te dekken uit de besparingsopbrengsten van het masterplan DJI.

Kasschuiven: inkoopmax politie

Door middel van deze technische mutatie wordt een deel van de meerjarig beschikbare dekking binnen het huidige meerjarige begrotingskader verwerkt. Dit om de betalingen aan het ABP (inkoop Max) te dekken uit de beschikbare meerjarige dekking.

Meevaller Wsnp rechtsbijstand

De wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in werking getreden op 1 oktober 2013. De vergoedingensystematiek van de Wsnp kent een periode van 6 jaar. Een zaak moet binnen 6 jaar leiden tot een betaling. De systematiek is na 6 jaar herijkt. Uit de realisaties blijkt dat het incassorisico lager is geweest dan geraamd.

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

Dit betreft de budgettaire verwerking van de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens. De raming van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens wordt verwerkt in de diverse uitgavenramingen op de JenV-begroting, voor de jaren 2019–2021, waaronder voor het Openbaar Ministerie en de forensische zorg.

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV

JenV zet verschillende incidentele meevallers, waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, en de prijsbijstelling in ter dekking van problematiek.

Rechtsbijstand

De meevallers in 2019 t/m 2021 volgend uit de PMJ-raming worden ingezet om ingeboekte besparingen vanaf 2022 te compenseren. Deze besparingen gaan niet door vanwege het aanhouden van het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand.

Rechtspraak

De Rechtspraak kampt met een structureel tekort door de autonome terugloop van het aantal zaken en het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie».

Terugdraaien taakstelling OM

Het nog niet ingevulde deel van de taakstelling Rutte II voor het Openbaar Ministerie (OM) wordt teruggedraaid.

Versleuteling interne problematiek

JenV interne problematiek wordt voor 3 jaar gedekt door de kosten (naar rato) over verschillende begrotingsartikelen te versleutelen.

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder 5 mln. incidenteel voor de aanschaf van toerusting voor de politie, extra middelen voor de Autoriteit persoonsgegevens in verband met extra werkzaamheden voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ramingsbijstelling Raad voor de Rechtspraak voor Asielzaken. Ook bevat deze post de toegevoegde middelen voor de campagne tegen antisemitisme (1 mln. per jaar t/m 2021), voor het Uitstapprogramma voor prostituees (RUPS) (1 mln. per jaar t/m 2021), structureel 1 mln. voor het tegengaan van drugsdumpingen en structureel 3 mln. voor de aanpak van contrabande en voortgezet crimineel handelen binnen gevangenissen.

B12 ondermijningsbestrijdingsfonds

Er is incidenteel 100 mln. van de aanvullende post naar JenV overgeheveld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals aangekondigd in de nota van wijziging (Kamerstuk 35 000 VI, nr. 12).

B5 politie

JenV ontvangt Regeerakkoordmiddelen vanaf de aanvullende post voor verschillende doeleinden bij de Politie, onder andere voor het terugdringen van arbeidsverzuim en voor het centraliseren van arrestantenzorg. Een deel van de middelen wordt ingezet voor dekking van problematiek op de JenV-begroting. Daarnaast wordt de volgende tranche van B5 Politie (bestedingsplan 2018) overgeheveld.

B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen

De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen worden overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de kernsystemen. Een deel van de middelen wordt ingezet voor dekking van tekorten in de justitiële ketens.

Herstellen weeffout asiel onderwijs

Voortaan wordt de toerekening aan ODA van onderwijsuitgaven ten behoeve van asielzoekerskinderen op de begroting van OCW verantwoord in plaats van op de begroting van JenV. Hiervoor vindt een aantal budgettair neutrale boekingen plaats tussen de begrotingen van JenV en BHOS en van BHOS en OCW. Op de begroting van JenV is de overboeking van de JenV-begroting naar de BHOS-begroting zichtbaar (niet-HGIS naar HGIS; deze gelden worden vervolgens van BHOS naar OCW overgeheveld).

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2019 wordt toegevoegd aan de begroting van JenV.

Overheveling individueel keuzebudget (ikb)

In de cao-rijk zijn afspraken gemaakt over het invoeren van een Individueel Keuzebudget. Naar verwachting leidt dit eenmalig tot 38,7 mln. hogere uitgaven

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 wordt toegevoegd aan de begroting van JenV.

Diversen

In de post diversen zitten verschillende onderdelen, waaronder de Regeerakkoordmiddelen B10 voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, de Regeerakkoordmiddelen B14 voor de experimenten regulering wietteelt en verschillende overboekingen naar onder andere het gemeentefonds.

Asiel: inzet asielreserve

De resterende middelen in de asielreserve worden ingezet voor problematiek.

Prognosemodel justitiële ketens (pmj)

Dit betreft de budgettaire verwerking van de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens. De raming van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens wordt verwerkt in de diverse ontvangstenramingen op de JenV-begroting, voor de jaren 2019–2021, waaronder administratiekosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en griffierechten.

Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV

JenV zet verschillende incidentele meevallers, waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, in ter dekking van de problematiek. Daarnaast wordt de raming van de boeteopbrengsten van de Autoriteit Persoonsgegevens stapsgewijs verhoogd.

Verhoging raming afpakopbrengsten

De raming van de afpakopbrengsten wordt vanaf 2020 structureel verhoogd en per jaar op hetzelfde niveau gebracht. JenV draagt het risico als deze verhoogde raming niet wordt gerealiseerd.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De post diversen betreft de actualisatie van de raming voor boeten en transacties (B&T).

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

De post diversen bestaat onder andere uit een meevaller als gevolg van een desaldering bij de ontvangsten Wsnp en een desaldering van de bijdragen politie.