Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post tot en met Miljoenennota 2020 en de nieuwe stand bij Miljoenennota 2020 opgenomen. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post staan in de Verticale Toelichting aanvullende post.

In tabel 1 zijn alle mutaties sinds de Miljoenennota 2019 weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Miljoenennota 2020 zijn zichtbaar in tabel 2. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie en/of de stand kleiner dan 0,5 mln. De reserveringen Regeerakkoord die volledig zijn uitgeput, worden niet meer in tabel 2 weergegeven.

Tabel 1: Mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ontvangende begroting

 

Totaal

‒ 1.886

‒ 1.877

‒ 1.784

‒ 1.519

‒ 1.568

711

Hoofdstuk en artikel

 

Openbaar bestuur

       

A3

Belastingdienst

‒ 202

0

25

110

  

FIN: art. 1

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

 

‒ 200

   

200

Staten-Generaal: art. 1 en 3

Overige Hoge Colleges van Staat: art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

AZ: art. 1

JenV: art. 92

BZK: art. 11

OCW: art. 95

FIN: art. 10

IenW: art. 98

EZK: art. 40

LNV: art. 51

SZW: art. 96

VWS: art. 11

 

Veiligheid

       

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

‒ 50

‒ 82

‒ 82

‒ 82

‒ 82

47

JenV: art. 31

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

‒ 70

‒ 25

‒ 25

‒ 24

  

JenV: art. 33, 92

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

‒ 10

‒ 15

‒ 20

‒ 20

‒ 20

 

JenV: art. 92

B10

Ondermijnende criminaliteit

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 7

 

JenV: art. 33

B12

Ondermijningsbestrijdingsfonds

‒ 100

     

JenV: art. 33

B14

Experimenten regulering wietteelt

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

 

JenV: art. 33

L110

Meerjarenprogramma werven en opleiden brandweer- en politie

‒ 1

‒ 1

‒ 1

   

JenV: art. 36

 

Defensie

       

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

‒ 110

‒ 110

‒ 110

‒ 110

‒ 110

 

DEF: art. 12

 

Milieu

       

E23

Envelop klimaat

‒ 300

‒ 265

‒ 194

‒ 188

‒ 219

81

BZK: art. 4

IenW: art. 14, 21

EZK: art. 2, 4

LNV: art. 11, 12

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

 

‒ 103

‒ 368

‒ 290

‒ 288

 

EZK: art. 4

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

 

‒ 213

‒ 240

‒ 240

‒ 240

 

nvt

 

Landbouw

       

F28

Capaciteit NVWA

‒ 5

‒ 15

‒ 16

‒ 15

‒ 15

 

LNV: art. 14

VWS: art. 1

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

‒ 66

‒ 80

‒ 36

‒ 6

3

1

LNV: art. 11, 50

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

‒ 50

‒ 25

    

LNV: art. 11

F31

Cofinanciering innovatie visserij

‒ 5

‒ 5

‒ 5

   

LNV: art. 11

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

       

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

  

‒ 81

‒ 193

‒ 153

97

OCW: art. 1

G39

Maatschappelijke diensttijd

‒ 50

‒ 40

‒ 27

‒ 7

‒ 1

100

VWS: art. 4, 10

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

‒ 2

‒ 28

‒ 28

‒ 29

‒ 29

 

OCW: art. 14

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

‒ 5

 

OCW: art. 15, 95

G43

Intensivering erfgoed en monumenten

‒ 39

     

OCW: art. 14

 

Zorg

       

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

     

5

 

H59

Preventiemaatregelen

‒ 41

‒ 41

‒ 15

  

8

VWS: art. 1, 4, 10

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

     

10

nvt

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

‒ 1

‒ 2

‒ 2

‒ 1

  

VWS: art. 3

H70

Experimenten regulering wietteelt

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

 

VWS: art. 1, 10

 

Sociale Zekerheid

       

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

 

‒ 10

‒ 10

‒ 10

 

0

SZW: art. 99

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

 

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

 

SZW: art. 99

 

Overdrachten bedrijven

       

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

‒ 500

‒ 330

‒ 330

‒ 330

‒ 300

153

FIN: art. 3

 

Overige uitgaven

       

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

‒ 205

‒ 164

‒ 105

‒ 1

  

EZK: art. 5

LNV: art. 12, 51

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

‒ 15

‒ 15

 

30

  

nvt

L108

Gasfonds Groningen

‒ 50

6

   

9

EZK: art. 5

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Miljoenennota 2020 (in mln. euro)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

 

Saldo

4

612

829

898

675

711

 

Openbaar bestuur

      

A3

Belastingdienst

 

30

50

110

  

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

  

200

200

200

200

 

Veiligheid

      

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

  

23

47

47

47

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

45

45

46

  
 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

 

35

106

112

81

81

E25

Natuur en waterkwaliteit

 

40

    
 

Landbouw

      

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

 

4

4

4

3

1

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

    

41

97

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

35

73

93

99

100

 

Zorg

      

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

 

4

10

10

5

5

H59

Preventiemaatregelen

   

10

9

8

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

   

10

10

10

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

     

H65

Belonen van uitkomsten

  

3

6

  
 

Overdrachten bedrijven

      

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

 

170

170

170

170

153

 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

4

178

66

   

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15

30

30

  

L108

Gasfonds Groningen

 

56

50

50

10

9