Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 1589

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35300 VIII 152 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  26-03-2020 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de rapporten ´De Financiële Staat van het Onderwijs 2018' en ´Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs'
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 30-03-2020

 • 2.

  35300 V 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  24-03-2020 Brief minister Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 30-03-2020

 • 3.

  35412 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

  26-03-2020 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over het tegengaan van oneigenlijk gebruik (t.v.v. 35412-8)
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 27-03-2020

 • 4.

  35415 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

  26-03-2020 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan (t.v.v. 35415-6)
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 27-03-2020

 • 5.

  35416 A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

  27-03-2020 Eindverslag Eindverslag
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Buitenlandse Zaken (V) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 27-03-2020

 • 6.

  35412 13 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

  26-03-2020 Nader gewijzigde motie Nader gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over het tegengaan van oneigenlijk gebruik (t.v.v. 35412-12)
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 27-03-2020

 • 7.

  35415 10 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

  26-03-2020 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid Van Raan over de regelingen monitoren en samen met gemeenten met aanvullende maatregelen komen (t.v.v. 35415-7)
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 27-03-2020

 • 8.

  35412 4 MOTIE VAN HET LID SNELS

  25-03-2020 Motie Motie van het lid Snels over alles doen wat nodig is om de negatieve economische effecten van het coronavirus voor de eurozone te bestrijden
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 26-03-2020

 • 9.

  35412 5 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

  25-03-2020 Motie Motie van het lid Alkaya over geen financiële steun voor grote ondernemingen die voldoende bedrijfsreserves hebben
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 26-03-2020

 • 10.

  35412 6 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

  25-03-2020 Motie Motie van het lid Alkaya over invloed van de samenleving op ondernemingen als voorwaarde voor financiële steun
  Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 26-03-2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >