Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Naam artikel

(€ tot. Uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de belangrijkste niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Goed functionerende economie en markten

(€ 186.299)

€ 178.399

(96%)

€ 7.900

(4%)

• Onderzoek en opdrachten (€ 656).

• Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid (€ 4.793).

• Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

(€ 2.451).

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

(€ 854.865)

€ 747.930

(87%)

€ 106.935

(13%)

• Subsidies (€ 24.961), waarvan MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (€ 13.944), Eurostars (€ 4.058), Bijdrage aan ROM’s

(€ 5.380).

• Opdrachten (€ 14.993), waarvan Onderzoek en opdrachten (€ 2.229), ICT beleid (€ 3.235), opstartkosten Invest-NL i.o. (€ 7.657).

• Bijdragen aan agentschappen (€ 12.089), waarvan Projectontwikkeling Invest-NL i.o. (€ 12.000).

• Bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 54.892), waarvan Internationaal innoveren

(€ 5.422), TKI-toeslag (€ 25.874), Ruimtevaart ESA (€ 19.217).

3

Toekomstfonds

(€ 189.595)

€ 126.705

(67%)

€ 62.890

(33%)

• Leningen (€ 62.890), waarvan Innovatiekrediet

(€ 18.289), Risicokapitaal Seed (€ 16.297), investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 5.000), vroege fase financiering (€ 12.582).

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

(€ 2.187.002)

€ 1.876.062

(86%)

€ 310.940

(14%)

• Subsidies (€ 245.211), waarvan Topsectoren Energie (€ 9.154), SDE+ (€ 143.564), ETS-compensatie (€ 62.000), Energieakkoord (€ 29.200).

• Garanties; Storting begrotingsreserve Geothermie (€ 4.700).

• Opdrachten (€ 10.589), waarvan O&O Bodembeheer (€ 4.841), Onderzoek en opdrachten (€ 5.748).

• Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 3.426)

• Bijdragen aan mede-overeheden; Uitkoop en verkabeling (€ 36.440).

• Bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 10.574), waarvan bijdrage aan diverse instituten

(€ 1.031) en Bijdrage aan ECN (€ 9.543).

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (€ 38.760)

€ 0

(0%)

€ 38.760

(100%)

Zie budgettaire tabel van artikel 5.

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (€ 540.378)

€ 526.431

(97%)

€ 13.947

(3%)

• Garanties; verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

(€ 625).

• Opdrachten (€ 10.472), waarvan Voedselagenda

(€ 5.491), Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie (€ 2.565), Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

(€ 844).

• Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s (€ 2.850), waarvan ZBO Wageningen Research (€ 2.491).

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit (€ 809.377)

€ 809.377

(100%)

€ 0

(0%)

Geen sprake van niet-juridisch verplichte uitgaven

8

Natuur en biodiversiteit

(€ 105.204)

€ 94.398

(90%)

€ 10.806

(10%)

• Subsidies (€ 383), waarvan Natuur en biodiversiteit op land (€ 363).

• Opdrachten (€ 10.423), waarvan Natuur en biodiversiteit Grote Wateren (€ 2.322), Vermaatschappelijking Natuur en biodiversiteit (€ 2.842), Internationale samenwerking (€ 2.233), Natuur en biodiversiteit op land (€ 2.166).

Totaal aan niet verplichte uitgaven

 

€ 552.178