Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Goed functionerende economie en markten

1

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

1

2016

2017

TK, 25 268, nr. 148

 

Commissie van Aanbestedingsexperts

1

2018

2018

 
 

Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet

1

2019

2019

 
 

Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet

1

2019

2019

 
 

Raad voor Accreditatie

1

2020

2020

 
 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

1

2020

2020

 
 

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1

2022

2022

 
           

2. Overig onderzoek

 

Universele Postdienst (UPD)

1

2016

2017

Doorgeschoven naar 2017 vanwege ontwikkelingen op de Postmarkt.

 

Agentschap Telecom

1

2018

2018

 
 

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

1

2018

2018

 
Artikel 2 Bedrijvenbeleid: Innovatief en duurzaam ondernemen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       
 

Doorlichting artikel 2

2

2019

2020

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie MIT

2

2016

2017

TK, 32 637, nr. 276

 

Eureka / Eurostars

2

2019

2019

 
 

Ruimtevaart

2

2017

2018

 
 

Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, NLR, ECN, Wageningen Research)

2/4/6

2016

2017

TK, 32 637, nr. 274

 

Intellectueel Eigendomsbeleid

2

2017

2018

 
 

BMKB

2

2021

2021

 
 

Groeifaciliteit

2

2018

2018

 
 

Garantiefaciliteit Ondernemersfinanciering

2

2019

2019

 
 

Scheepsbouwgarantieregeling

2

2016

2017

TK, 34 550 XIII, nr. 136

 

Groene Groei

2

2018

2019

 
 

Digitale agenda / ICT-beleid

2

2016

2017

TK, 30 991, nr. 33

 

Toerisme / NBTC

2

2018

2018

 
 

Valorisatieprogramma

2

2017

2018

 
 

Ondernemerspleinen / KVK

2

2016

2017

 
 

Evaluatie Rijkscofinanciering EFRO/Interreg (2007–2013)

2

2017

2017

Benodigde monitorgegevens zijn later beschikbaar waardoor oplevering in 2017 plaatsvindt.

 

WBSO/RDA

2

2018

2018

 
 

Fiscale ondernemerschapsregelingen

2

2016

2017

TK, 31 311, nr. 186

 

Fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging

2

2020

2021

 
 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

2 / 3

2021

2021

 
 

Regeldruk

2

2021

2021

 
 

PPS-toeslag

2

2021

2021

 
 

Innovatieprestatiecontracten (IPC)

2

2021

2021

 
 

NWO-TTW

2

2020

2020

 
 

Fiscale regelingen startups

2

2019

2020

 

2. Overig onderzoek

 

Doorlichting en evaluatie Topsectorenaanpak

2

2016

2017

TK, 32 637, nr. 289

 

SBIR

2

2016

2017

 
Artikel 3 Toekomstfonds

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 3

3

2019

2020

 
         

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Innovatiekrediet

3

2018

2018

 
 

Seed-regeling

3

2018

2018

 
 

Dutch Venture Initiative

3

2018

2018

 
 

Business Angels / Informal investors

3

2018

2018

 
 

Vroege fase financiering

3

2017

2018

 
 

Fundamenteel en toegepast onderzoek

3

2021

2021

 
         

2. Overig onderzoek

Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

4

2019

2020

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Proeftuinen Smart Grids

4

2015

2017

Wegens uitloop enkele proeftuinen volgt evaluatie in 2017.

 

Topsector Energie: evaluatie topsectorenaanpak

4

2016

2017

TK, 32 637, nr. 289

 

ECN/NRG

4

2017

2017

TK, 32 637, nr. 274

 

Wet voorraadvorming Aardolieproducten (Wva 2012)

4

2017

2017

 
 

Salderingsregeling

4

2016

2017

TK, 31 239, nr. 251

 

Subsidieregeling innovatie hernieuwbare energie

4

2017

2017

 
 

Demonstratie energie-innovatie (DEI)

4

2017

2017

 
 

Topsector Energie: TKI tenderregelingen

4

2017

2017

 
 

Postcoderoosregeling

4

2017

2017

 
 

Subsidie indirecte emissiekosten ETS

4

2017

2018

 
 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

4

2017

2018

 
 

Pallas

4

2018

2019

 
 

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

4

2020

2020

 
 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

4

2020

2020

 
 

SDE+

4

2021

2021

 
 

Fiscale regelingen Energiebelasting

4

2019

2020

 

2. Overig onderzoek

       
 

Tussenevaluatie energie-audits (o.b.v. Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED))

4

2017

2017

 
 

Derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

4

2017

2017

 
Artikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Artikel 5

5

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie scholenprogramma

5

2020

2020

 
           

2. Overig onderzoek

Artikel 6 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Concurrerende, duurzame en veilige agro, visserij en voedselketen

6

2018

2019

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie van rijksregelingen met POP 2-cofinanciering (waaronder Investeringsregeling Jonge Agrariërs, subsidieregeling kleine en grote netwerken, subsidieregeling beroepsopleiding en voorlichting, Demonstratieregeling, Samenwerking bij innovatie NU, functionele agrobiodiversiteit, demoregeling proefprojecten GLB, demoregeling Schoon en Zuinig, Fijnstofmaatregelen en luchtwassers).

6

2016

2017

De evaluatie wordt in 2017 opgeleverd.

 

Brede weersverzekering

6

2015

2017

TK, 2017D17464

 

Garantieregeling Landbouw (GL) en Garantieregeling Marktintroductie Innovatie (GMI)

6

2018

2018

 
 

Ondersteuning projecten biologische sector, met name via Bionext

6

2018

2018

 
 

Meetprogramma duurzame stallen, in samenhang met de evaluatie PAS.

6

2018

2018

Wordt in samenhang met de evaluatie van de PAS-regeling opgepakt (zie artikel 8).

 

Energiesubsidies glastuinbouw: Marktintroductie energie-innovaties (MEI) en Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)

6

2020

2020

Vorige evaluatie is van 2012. Na 2013 openstelling is de MEI pas opnieuw open vanaf 2016. IRE-evaluatie (nu: EHG) van 2016. Gecombineerde evaluatie per 2020.

 

Eindevaluatie Europees Visserijfonds

6

2016

2017

TK, 32 201, nr. 87

 

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

6

2020

2020

 
 

Consumentenbond Voedselonderzoek

6

2020

2020

 
 

Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

6

2020

2020

 
 

Stichting Zeldzame huisdieren

6

2020

2020

 
 

GD basismonitoring en Diergezondheidsfonds (DGF)

6

2017

2018

 
 

Wet Dieren

6

2019

2019

 
 

Identificatie en registratie hond

6

2021

2021

 
 

Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

6

2020

2020

 
 

Landbouwvrijstelling

6

2019

2019

Loopt mee in de beleidsdoorlichting 2019.

 

Verlaagd tarief sierteelt

6

 

Nog nader bekend te maken.

Is onderdeel van de algehele heroverweging op BTW.

 

Landbouwregeling

6

   

Geen evaluatie want Landbouwregeling vervalt per 01-01-2018.

 

Vrijstelling cultuurgrond

6

2019

2019

Loopt mee in de beleidsdoorlichting 2019.

 

Meststoffenwet

6

2015

2017

TK, 33 037, nr. 193

 

Meststoffenwet

6

2020

2021

 
 

Programma Internationale Agroketens (PIA)

6

2015

2017

Vanwege mogelijke inbedding van PIA in vergelijkbare instrumenten bij RVO.nl en nieuwe inzichten in verbetering van de jaarplancyclus van Landbouwraden is afronding voorzien in 2017.

 

Voedselzekerheid

6

2018

2018

 
 

Raad voor de Plantenrassen

6

2017

2017

 
 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

6

2016

2017

TK, 27 858, nr. 399

 

Voedingscentrum

6

2017

2017

 
 

Wet gewasbeschermingsmiddelen/ beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

6

2016

2019

 
 

Centrale commissie dierproeven

6

2020

2020

 
 

COKZ

6

2018

2018

 
 

Plantaardige en biologische keuringsdiensten (NAK, NAKtuinbouw, BKD, KCB en SKAL)

6

2016

2017

 
           

2. Overig onderzoek

 

Evaluatie Actieplan Stalbranden

6

2017

2017

TK, 34 550, nr. 138

 

Agentschapsdoorlichting NVWA

6

2021

2021

 
 

WOT genetische bronnen

6

2019

2019

 
 

WOT Visserijonderzoek

6

2020

2020

 
 

WOT Economische informatievoorziening

6

2020

2020

 
 

WOT Voedselveiligheid

6

2019

2019

 
 

WOT Besmettelijke dierziekten

6

2019

2019

 
 

WOT Natuur en milieu

6

2016

2017

TK, 34 550 XIII, nr. 132

 

WOT Natuur en milieu

6

2021

2021

 
Artikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

7

2018

2019

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

7

2018

2018

 
 

Duurzaam Door (voorheen Natuur- en milieueducatie)

7

2016

2017

TK, 30 196, nr. 552

 

Duurzaam Door (voorheen Natuur- en milieueducatie)

7

2021

2021

 

2. Overig onderzoek

       
Artikel 8 Natuur en biodiversiteit

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Natuur en biodiversiteit

8

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Kroondomeinen

8

2016

2017

 
 

Programmatische Aanpak Stikstof, in samenhang met PAS-gerelateerde subsidieregelingen als meetprogramma duurzame stallen en emissiearm veevoer.

8

2018

2018

Dit betreft de tussentijdse evaluatie na 3 jaar.

 

Staatsbosbeheer (SBB)

8

2018

2018

In 2014 is de positionering van SBB opnieuw bepaald (zie TK, 29 659, nr. 122). Nieuwe werkwijze te evalueren in 2018.

 

Programma naar een rijke Waddenzee

8

2018

2018

 
 

Evaluatie Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland

8

2017

2017

 
 

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

8

2018

2018

 
 

Evaluatie Natuurpact/Natuurvisie

8

2018

2019

De evaluaties Natuurpact en Natuurvisie zijn samengevoegd.

 

Burgereducatie/IVN

8

2017

2017

 
 

Wet natuurbescherming

8

2017

2019

Oplevering voor inwerkingtreding van de Omgevingswet of wordt meegenomen in evaluatie van de Omgevingswet.

 

In Beslag genomen Goederen (IBG)

8

2016

2017

 
 

Natura2000 Doelendocument

8

2017

2018

Deze evaluatie start na afronding EU-fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijnen, het actieplan van de Europese Commissie en de vaststelling van beheerplannen N2000.

 

Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer

8

2015

2017

TK, 33 576, nr. 106

 

Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement

8

2015

2017

TK, 33 576, nr. 106

 

Vrijstelling landinrichting

8

2015

2017

TK, 33 576, nr. 106

 

Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden

8

2015

2017

TK, 33 576, nr. 106

 

Vrijstelling natuurgrond

8

2015

2017

TK, 33 576, nr. 106

 

Bosbouwvrijstelling

8

2015

2017

TK, 33 576, nr. 106

           

2. Overig onderzoek

 

Balans voor de Leefomgeving

8

2017

2018

 
 

EHS Groot project 2014 dan wel eindrapportage EHS

8

PM

PM

Afhankelijk van besluitvorming Tweede Kamer over voortzetting EHS als groot project.

 

Voortgangsrapportage Natuurpact

8

   

Jaarlijks vanaf 2015. TK, 33 576, nr. 99