Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

41 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VERPLICHTINGEN

0

12.029

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

UITGAVEN

0

12.029

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

               

41.10 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

41.20 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

41.30 Onvoorzien

0

12.029

0

0

0

0

0

41.40 Nog te verdelen

0

0

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 41 worden gedaan. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstelling of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd.

Het restantbudget in 2017 op het onderdeel «onvoorzien» (€ 12 mln) wordt bij de 2e suppletoire begroting 2017 overgeheveld naar de betreffende begrotingsartikelen. Op het onderdeel «nog te verdelen» staat het EZ-aandeel voor het aanpakken van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren (zie ook toelichting onder «Belangrijkste beleidsmatige mutaties»).