Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten

De lokale heffingen worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100 procent kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de begrote opbrengsten uit lokale heffingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De tabellen bevat een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het gaat op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen en begrotingswijzigingen. In de tabellen A t/m C is te zien dat de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk van elkaar verschillen voor wat betreft de samenstelling van de eigen belastingen.

Tabel A Opbrengsten lokale heffingen Bonaire (in $)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Motorrijtuigenbelasting

2.501.117

2.500.000

2.700.000

2.680.000

3.000.000

Logeergastenbelasting

1.769.749

1.700.000

2.100.000

2.037.000

2.500.000

Verhuurautobelasting

614.525

650.000

600.000

690.000

650.000

Erfpacht en huur

5.042.067

3.564.000

2.590.082

2.590.082

2.520.382

Reinigingsrechten

0

1.160.000

1.167.000

1.167.000

1.243.300

Leges en retributies

681.890

4.087.000

1.224.000

1.789.100

1.659.900

Havenbelasting

2.100.121

2.000.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

Grondbelasting

2.449.581

1.200.000

1.400.000

1.617.000

1.810.000

Opcenten

307.263

1.200.000

1.300.000

750.000

750.000

Precariorechten

675.978

700.000

600.000

610.000

300.000

Cruisepax1
       

500.000

Totale opbrengst

16.142.291

18.761.000

16.181.082

16.430.182

16.433.582

Noot 1: Splitsing van de Post Precario in Precario en Cruispax per 1 januari 2016.

Tabel B Opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (in $)
 

2013

2014

2015

20161
20172

Erfpachten

60.000

60.000

     

Huurgronden

35.000

35.000

     

Verkoop gebouwen en terreinen

825.000

25.000

     

Vergunningsrechten

18.000

18.000

     

Directeurs vergunningen

24.000

24.000

     

Vestigingsvergunningen

33.000

33.000

     

Lig- en meergelden

191.000

267.000

     

Overige havengelden

631.000

220.000

     

Ankergelden

112.000

157.000

     

Loodsgelden

239.000

335.000

     

Landingsgelden

51.000

62.000

     

Parkeergelden

4.000

9.000

     

Luchthavenbelasting

400.000

371.000

     

Beveiliging

21.000

45.000

     

Paspoorten

31.000

31.000

     

Uittreksels

9.000

17.000

     

Bouwleges

100.000

       

Identiteitsbewijzen

11.000

11.000

     

Overige leges

31.000

7.000

     

Rijbewijzen

8.000

15.000

     

Diverse opbrengsten/inkomsten

290.600

212.000

     

Motorrijtuigbelasting

259.000

259.000

     

Logeergastenbelasting

60.500

60.500

     

Autoverhuurbelasting

6.000

6.000

     

Verhuurautobelasting

6.000

6.000

     

Onroerendgoed exploitatie

       

159.815

Luchthaven

       

460.992

Zeehaven

       

2.846.177

Leges

       

98.640

Vergunningen

       

195.178

Overige opbrengsten

       

98.595

Totale opbrengst

3.456.100

2.285.500

300.000

307.000

3.859.397

Noot 1: In de begroting van 2015 en 2016 zijn alleen de totalen van de lokale heffingen vermeld.

Noot 2: In de begroting van 2017 is een andere categorisering gebruikt.

Tabel C Opbrengsten lokale heffingen Saba (in $)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Motorrijtuigenbelasting

126.000

130.000

130.000

136.000

136.000

Havengelden

70.000

80.000

100.000

104.000

109.000

Erfpacht/Verhuur

63.000

115.000

95.000

85.000

90.500

Logeergastenbelasting

62.500

60.000

70.000

72.000

72.000

Kinderopvang

44.000

45.000

55.000

50.000

55.000

Luchthaventoeslag

50.000

125.000

125.000

135.000

135.000

Landingsgelden

45.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Afvalstoffenheffing

0

110.000

110.000

110.000

135.000

Burgerzaken

41.500

38.000

33.000

38.200

43.500

Bouwleges

20.000

175.000

175.000

8.000

8.000

Vervoer studenten

20.000

125.000

20.000

20.000

20.000

Rijbewijzen

12.000

9.000

9.000

10.000

12.000

Handel en industrie

55.000

50.000

60.000

57.000

61.000

Horecavergunningen

69.500

60.000

75.000

73.800

75.500

Verkoop zaden

0

0

15.000

15.000

155.000

Totale opbrengst

678.500

1.147.000

1.097.000

939.000

1.132.500