Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 6: Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland

Ministerie

Artikelonderdeel

Instrument

2016

realisatie

2017

begroting

2018

2019

2020

2021

2022

IV Koninkrijksrelaties

Artikel 1 Waarborgfunctie

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

             

Artikel 4 Bevorderen sociaal economische structuur

Subsidies

592

960

0

0

0

0

0

Opdrachten

910

2.034

4.280

5.230

5.313

5.313

5.313

Inkomensoverdracht

3.303

3.518

1.318

1.100

1.100

1.100

1.100

Bijdragen aan medeoverheden

7.907

4.768

1.220

1.220

1.220

1.220

1.220

VI Veiligheid en Justitie

Artikel 31 Nationale Politie

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

22.733

18.056

18.844

18.844

18.844

18.844

18.844

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

5.879

5.005

5.519

5.518

5.518

5.517

5.518

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdragen aan agentschappen

7.143

9.093

9.647

9.700

9.754

9.754

9.754

Bijdragen aan medeoverheden

1.070

1.037

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

VII Binnenlandse Zaken

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

 

0

           

Artikel 6 Dienstverlenende overheid

Bijdragen aan agentschappen

1.608

2.900

2.800

1.546

1.546

1.546

1.546

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Inkomensoverdracht

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

 

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1 Primair Onderwijs

Bekostiging

16.707

15.230

15.230

15.230

15.230

14.848

14.848

 

Subsidies

217

517

500

500

500

500

500

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

14.781

15.626

15.640

15.626

15.626

15.626

15.626

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekostiging

7.020

7.594

7.094

7.094

7.094

7.213

7.213

Subsidies

377

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

7.301

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan mede-overheden

1.022

10.898

14.538

10.223

12.431

12.219

9.957

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdracht

3.320

3.658

4.031

4.442

4.894

5.393

5.943

Artikel 14 Cultuur

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

50

50

50

50

50

50

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Bekostiging

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies

179

201

143

0

0

0

0

IX Financiën

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

11.885

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Artikel 2 Financiële markten

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

1.189

1.521

1.221

1.221

1.221

1.221

1.221

Bijdrage aan internationale organisaties

0

30

20

20

20

20

20

Garanties

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

X Defensie

 

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

             

XII Infrastructuur en Milieu

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdrachten

0

95

95

95

95

95

95

Bijdragen aan medeoverheden

0

144

0

0

0

0

0

Subsidies

4.372

5.523

5.023

4.823

2.211

2.211

2.211

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

589

489

908

390

402

429

430

Bijdragen agentschappen

8.955

0

4.748

0

0

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

115

100

100

100

100

100

100

Opdrachten havens CN

635

1.000

7.705

0

0

0

0

Subsidies

81

0

0

0

0

0

0

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

280

1.551

1.599

1.646

1.995

2.035

1.792

Artikel 22 Externe Veiligheid en Risico’s

Opdrachten

0

425

385

200

1.004

0

0

Subsidies

250

250

         

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdragen agentschappen

1.040

1.055

955

855

745

635

635

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdragen agentschappen

672

950

950

950

950

950

950

Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen

Bijdragen IF

490

890

4.727

4.490

2.690

390

390

Artikel 97 Algemeen departement

Opdrachten

63

100

100

100

100

100

100

XIII Economische Zaken1

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

651

651

651

651

651

651

651

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: duurzaam en innovatief ondernemen

Opdrachten

506

1.803

1.221

1.221

1.057

1.057

1.057

Subsidies

113

100

100

100

100

100

100

Artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidies

8.446

1.380

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Artikel 8 Natuur en regio

Opdrachten

761

495

423

419

423

464

464

Bijdragen aan medeoverheden

1.592

1.594

600

200

0

0

0

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorzieining

Inkomensoverdrachten

2.077

2.756

5.419

5.731

3.780

4.122

4.189

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

682

801

824

847

883

918

953

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

17

102

102

102

102

102

102

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

2.416

3.685

3.916

4.019

4.172

4.325

4.480

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

19.197

20.776

20.805

21.517

21.201

21.995

22.762

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

1.072

1.276

1.348

1.384

1.439

1.493

1.549

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

1.868

1.871

1.871

1.871

1.871

1.871

1.871

Artikel 98 Algemeen

Inkomensoverdrachten

3.666

3.920

3.170

3.170

2.848

2.475

2.475

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1 Volksgezondheid

Subsidies

0

           

Bijdragen aan medeoverheden

879

900

900

900

900

900

900

Bijdragen aan agentschappen

297

300

300

300

300

300

300

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Bekostiging

111.199

118.952

118.729

121.726

124.965

128.795

132.704

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

9.410

           

Totaal

   

300.034

294.230

311.413

297.015

296.989

298.541

300.477

Noot 1: Artikel 1 was voorheen artikel 11, artikel 2 was voorheen artikel 12, artikel 3 was voorheen artikel 13, artikel 4 was voorheen artikel 14 en artikel 8 was voorheen artikel 18.