Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 5: Overzicht Evaluatie- en overig onderzoek

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1. Waarborgfunctie: Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Waarborgfunctie

2017

2017

 

Beleidsdoorlichting Waarborgfunctie

2021

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Rijkswetten Justitie (bij VenJ)

2015

2015

       

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties: Aruba, Curacao en Sint Maarten

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2016

2017

 

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Samenwerkingsbeleid Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO)

2014

2014

 

Samenwerkingsbeleid Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA)

2015

2015

 

Samenwerkingsbeleid Fondo Desaroya Aruba (FDA)

2016

2017

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties: Caribisch Nederland

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2016

2017

 

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Plan veiligheid Nederlandse Antillen

2014

2015

 

Staatskundige positie Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 IV, nr. 59)

2015

2016

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland

_

2014

 

Kleine evaluatie Caribisch Nederland

_

2014

       

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen

2016

2017

 

Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

     
 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

     
 

Evaluatie Rijkswet financieel toezicht

2015

2015