Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk BES-fonds

Artikel 1. BES-fonds

Uitgaven beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

32.650

32.741

32.756

32.756

32.847

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

8.884

8.645

331

331

41

151

             

Nieuwe mutaties

18

0

0

0

0

32.847

             

Stand ontwerpbegroting 2018

41.552

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

Ontvangsten beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

32.650

32.741

32.756

32.756

32.847

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

8.884

8.645

331

331

41

151

             

Nieuwe mutaties

18

0

0

0

0

32.847

             

Stand ontwerpbegroting 2018

41.552

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998