Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Waarborgfunctie

Uitgaven beleidsartikel 1. Waarborgfunctie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

70.858

66.552

61.552

61.552

61.552

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

6.267

3.118

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

5.804

17.604

13.604

13.804

13.804

63.356

waarvan:

           

1. Verlenging TBO

 

12.000

12.000

1.200

12.000

 

2. Kustwacht

4.000

4.000

       
             

Stand ontwerpbegroting 2018

82.929

87.274

75.156

75.356

75.356

63.356

Toelichting:

1. Verlenging TBO

De geïntensiveerde aanpak van met name ondermijning en high impact crimes is effectief gebleken. Daarom wordt de reeds ingezette koers op de aanpak van de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit gecontinueerd. De inzet van het Team Bestrijding Ondermijning is vanaf 2018 verlengd met vier jaar.

2. Kustwacht

Met het oog op de veiligheidssituatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt incidenteel € 8 mln. beschikbaar gesteld aan de Kustwacht gelijk verdeeld over de jaren 2017 en 2018 voor het plegen van onderhoud en oplossen exploitatietekort en de ondersteuning van andere defensieonderdelen aan de Kustwacht.

Ontvangsten beleidsartikel 1. Waarborgfunctie (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.263

1.263

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.857

             

Stand ontwerpbegroting 2018

6.120

6.120

4.857

4.857

4.857

4.857

Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Uitgaven beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

14.676

13.342

14.602

14.602

14.602

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.872

– 2.453

– 359

– 276

– 276

– 276

             

Nieuwe mutaties

4.266

116

116

116

116

14.602

waarvan:

           

1. FDA

4.416

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

20.814

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

Ontvangsten beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.213

3.213

3.213

3.213

3.213

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

5.362

736

676

– 1.185

– 1.185

– 1.185

             

Nieuwe mutaties

4.416

0

0

0

0

3.213

waarvan:

           

1. FDA

4.416

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

12.991

3.949

3.889

2.028

2.028

2.028

Toelichting:

1. FDA

De restmiddelen FDA zijn teruggevloeid naar de KR begroting. Deze middelen worden, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en Fondo Desaroyo Aruba (FDA), weer ingezet ten behoeve van het land Aruba.

Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uitgaven beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

186.981

172.431

28.517

28.516

28.516

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

28.517

             

Stand ontwerpbegroting 2018

186.981

172.431

28.517

28.516

28.516

28.517

Ontvangsten beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

9.408

9.316

1.550

3.955

58

– 30

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

– 2.493

0

28.405

waarvan:

           

1. Rente-ontvangsten (correctie)

     

– 2.493

   
             

Stand ontwerpbegroting 2018

37.813

37.721

29.955

29.867

28.463

28.375

Toelichting:

1. Rente-ontvangsten (correctie)

Bij voorjaarsnota is de raming van de rente-ontvangsten op de lopende inschrijvingen aangepast. Voor 2020 is abusievelijk incidenteel een verkeerd getal opgenomen. Dat wordt nu gecorrigeerd.

Artikel 6. Apparaat

Uitgaven niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

18.071

17.492

17.101

16.201

16.201

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.221

2.455

500

300

0

0

             

Nieuwe mutaties

3.772

1.112

1.112

1.112

1.112

17.313

waarvan:

           

1. RCN Belastingdienst

2.660

         
             

Stand ontwerpbegroting 2018

23.064

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

Toelichting:

1. RCN Belastingdienst

Bijdrage van het Ministerie van Financiën (Financiën) aan de RCN van afnemer Belastingdienst.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Artikel 7. Nominaal en onvoorzien

Uitgaven niet-beleidsartikel 7. Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

1.276

2.207

2.200

2.187

2.187

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

4.446

1.844

1.827

1.810

1.810

1.809

             

Nieuwe mutaties

– 2.135

– 2.063

– 2.099

– 2.099

– 2.099

88

waarvan:

           

1. loon- en prijsbijstelling

– 2.099

– 2.099

– 2.099

– 2.099

– 2.099

– 2.099

             

Stand ontwerpbegroting 2018

3.587

1.988

1.928

1.898

1.898

1.897

Toelichting:

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling aan artikel 1 en artikel 6.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 7. Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie Nota van Wijziging 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie amendement 2017

0

0

0

0

0

0

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0