Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 7 Nominaal en onvoorzien

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

0

3.587

1.988

1.928

1.898

1.898

1.897

                 
 

Uitgaven:

0

3.587

1.988

1.928

1.898

1.898

1.897

                 

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Apparaat

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan: Programma

 

0

0

0

0

0

0

waarvan: Apparaat

 

0

0

0

0

0

0

                 

7.3

Onvoorzien

0

1.132

988

928

898

898

897

                 

7.4

Wisselkoersreserve

0

2.455

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

E Toelichting op de instrumenten

7.3. Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

7.4. Wisselkoersreserve

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van de huidige wisselkoers. De wisselkoersmeevallers komen ten gunste van de reserve en de wisselkoerstegenvallers komen ten laste van de reserve.