Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd.

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

21.176

23.064

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

                 
 

Uitgaven:

21.310

23.064

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

                 

6.1

Apparaat

21.310

23.064

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

Personele uitgaven

10.696

15.108

12.831

11.763

10.663

10.363

10.363

waarvan: Eigen personeel

9.972

14.869

12.597

11.591

10.491

10.191

10.191

waarvan: Externe inhuur

724

234

234

172

172

172

172

waarvan: Overig personeel

0

5

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

10.614

7.956

8.228

6.950

6.950

6.950

6.950

waarvan: Overig materieel

10.614

7.956

8.228

6.950

6.950

6.950

6.950

                 
 

Ontvangsten:

912

0

0

0

0

0

0

E Toelichting op de instrumenten

6.1. Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

De uitgaven aan het eigen personeel van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen, inclusief de uitgaven voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Externe inhuur

De uitgaven aan externe inhuur van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen.

Materiële uitgaven

Overig materieel

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn opgenomen, inclusief de materiële uitgaven voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).