Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken, LNV en Diergezondheidsfonds 2018

35200 XIII 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT (XIII), HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT EN DIERGEZONDHEIDSFONDS (F) 2018

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 1

Aangeboden 15 mei 2019

Gerealiseerde uitgaven van EZK verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). De totale uitgavenrealisatie over 2018 bedraagt € 4. 455,9 mln.
Gerealiseerde ontvangsten van EZK verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). De totale ontvangstenrealisatie over 2018 bedraagt € 3. 431,8 mln.
Gerealiseerde uitgaven van LNV verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). De totale uitgavenrealisatie over 2018 bedraagt € 899,2 mln.
Gerealiseerde ontvangsten van LNV verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). De totale ontvangstenrealisatie over 2018 bedraagt € 128,7 mln.

Begrotingswetten