Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

4.3. Niet-beleidsartikel 11: Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verplichtingen

5.385

5.390

5.389

5.391

5.388

5.387

5.387

Geheime uitgaven

5.385

5.390

5.389

5.391

5.388

5.387

5.387

Totaal uitgaven

5.385

5.390

5.389

5.391

5.388

5.387

5.387