Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

BIJLAGE 4: AFKORTINGEN

3W

Wereldwijd Werken

AAB

Algemeen ambtsbericht

AC

Audit Committee

ACOR

Advisory Committee on the Communities’ own Resources

ADR

Auditdienst Rijk

AIB

Academie voor Internationale Betrekkingen

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AR

Algemene Rekenkamer

AU

Afrikaanse Unie

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVVN

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

BBP

Bruto Binnenlands Product

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BST

Border Security Team

BZ

Buitenlandse Zaken

CEP

Centraal Economisch Plan

COP23

Bonn Climate Change Conference

CPB

Centraal Planbureau

CTBTO

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization

DAB

Draft Amending budget

DGBEB

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

DPRK

Democratic People’s Republic of Korea

EIPA

European Institute of Public Administration

EMA

Europees Geneesmiddelenbureau

EMB

Eigen Middelen Besluit

EMU

Euromese Monetaire Unie

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

ERC

Equal Rights Coalition

EU

Europese Unie

EU27

EU zonder het Verenigd Koninkrijk

EUCAP

European Union Capacity Building Mission

EUTF

EU Emergency Trust Fund

EVA

Europese Vrijhandelsassociatie

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FO 2020

Frontoffice van de toekomst

FOC

Freedom Online Coalitie

FRONTEX

Europees Grenst- en kustwachtagentschap

G5

Samernwerkingsverband in de Sahel tussen Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritanië en Niger

GCCS

Global Conference on Cyber Space

GCE

Gedeeld Cultureel Erfgoed

GCSC

Global Commission on the Stabilty of Cyberspace

GCTF

Global Counter Terrorisme Forum

GFCE

Global Forum on Cyber Expertise

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNW

Het Nieuwe Werken

HRM

Humanresourcesmanagement

I&M

Infrastructuur en Milieu

IAB

Individueel ambtsbericht

IAEA

Internationaal Atoomenergieagentschap

IB

Informatiebeveliging

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

Internationaal Strafhof

ICCT

International Center for Counter Terrorism

ICT

Informatie- & Comunnicatietechnologie

IIIM

International, impartial and independent mechanism

IOB

Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

IS

Islamitische Staat in Irak en Syrië

IT

Informatietechnologie

J&V

Justitie en Veiligheid

JIT

Joint Investigation Team

KMar

Koninklijke Marechaussee

LHBTI

Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders en mensen met interseksconditie

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MENA

Midden-Oosten en Noord-Afrika

MEV

Macro Economische Verkenningen

MFK

Meerjarig Financieel kader

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali

MOVP

Midden-Oosten Vredesproces

MRR

Mensenrechtenraad

MVRUIM

Multilateraal Verdrag betreffende Rechtshulp en Uitlevering bij Internationale Misdaden

MVV's

Machtigingen voorlopig verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCTV

Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NPDI

Non-Proliferation and Disarmament Initiative

NPV

Non-proliferatieverdrag

NSS

Nuclear Security Summit

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OVSE

Organisatie voor Vrede en Samenwerking Europa

PESCO

Permanent Gesctructureerde Samenwerking

RSO

Regionale Service Organisatie

RToP

Responsibility to Protect

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SDIP

Security and Defence Implementation Plan

SG/DG-Beraad

Beraad tussen Secretaris-Generaal en Directeuren-Generaal

SGVN

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

(S)SO

(Shared) Service Organisatie

SSR

Security Sector Refom

UNDP

United Nations Development Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNGGE

United Nations Governmental Group of Experts

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

VN

Verenigde Naties

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten van Amerika

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

WEU

West-Europese Unie

WNT

Wet Normering Topinkomens

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan