Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

4. NIET-BELEIDSARTIKEL

10. Nominaal en onvoorzien

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

– 1.912

1.912

                 
 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

– 1.912

1.912

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

     

0

0

0

0

– waarvan apparaat

     

0

0

0

0

                 

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

– waarvan programma

     

0

0

0

0

– waarvan apparaat

     

0

0

0

0

                 

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

– 1.912

1.912

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Dit bedrag heeft betrekking op een deel van de ombuigingstaakstelling van Rutte I en II die zowel betrekking heeft op de EK als de TK. Voor de TK geldt dat dit gaat om het deel van de ombuigingstaakstelling van Rutte I dat niet wordt geaccepteerd om dat het hier gaat om niet beïnvloedbare uitgaven (schadeloosstelling, pensioenen en wachtgelden aan de oud-leden).