Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 159

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  34552 W VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG

  25-02-2020 Verslag van een nader schriftelijk overleg Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling
  Belastingplan 2017
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2017, 25-02-2020

 • 2.

  34552 V VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  28-11-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling
  Belastingplan 2017
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2017, 29-11-2019

 • 3.

  34552 89 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  05-07-2019 Brief staatssecretaris Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting
  Belastingplan 2017
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 23-07-2019

 • 4.

  34556 H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  12-04-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over toezeggingen die tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zijn gedaan
  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 12-04-2019

 • 5.

  34552 U BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN

  08-04-2019 Brief staatssecretaris Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI-regeling
  Belastingplan 2017
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 09-04-2019

 • 6.

  34552 88 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  15-03-2019 Brief staatssecretaris Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het debat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord op 14 maart 2019, over het verhogen van de belastingvermindering in de energiebelasting
  Belastingplan 2017
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 19-03-2019

 • 7.

  34556 F MOTIE VAN HET LID BRUIJN C.S.

  11-12-2018 Motie Motie van het lid Bruijn c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan euro 70.000
  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 17-12-2018

 • 8.

  34556 G BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

  17-12-2018 Brief minister Brief over de mogelijkheid subsidie aan te vragen op grond van het beleidskader voor rijksmonumenten met een woonfunctie voor aandeelhouders van een transparante BV of NV met een landgoed als belangrijkste of enige bezit
  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 17-12-2018

 • 9.

  34556 E NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

  07-12-2018 Nota n.a.v. het verslag Nota naar aanleiding van het verslag
  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 07-12-2018

 • 10.

  34556 D VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN

  06-12-2018 Verslag Verslag
  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2017, 06-12-2018


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >