Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 I Motie van het lid van rooijen c.s.

Vergaderjaar 2016-2017

I1

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting abrupt plaatsvindt bij toename van het jaarinkomen van € 36.057 van slechts € 1;

overwegende, dat deze afbouw abrupt leidt tot een daling van de ouderenkorting met € 1.221;

overwegende, dat dit leidt tot een forse koopkrachtdaling bij een geringe toename van het inkomen;

overwegende, dat het gewenst is de afbouw van de hoge naar de lage ouderenkorting geleidelijk te laten plaatsvinden conform de systematiek van de arbeidskorting;

verzoekt de regering bij het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de afbouw geleidelijk te laten verlopen, zodanig dat het inkomensniveau waarbij de korting eindigt zeer aanzienlijk hoger uitkomt dan het huidige jaarinkomen van € 36.057,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Van Strien

Köhler

Ten Hoeve

Van Rij

Noot 1: Letter I heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 552.