Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 H Motie van het lid van rij c.s.

Vergaderjaar 2016-2017

H1

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de regering nog geen uitgewerkt voorstel heeft voor een alternatief van box-3 dat meer aansluit bij de noodzaak om het reële rendement te belasten;

overwegende, dat het box-3 plan, zoals ingaande op 1 januari 2017, voor kleine spaarders slecht uitpakt;

overwegende, dat kleine spaarders beter geholpen zijn bij een verdubbeling van de vrijstelling;

verzoekt de regering om een spoedwet voor te bereiden om met ingang van 1 januari 2017 de vrijstelling van 25.000 Euro te verdubbelen tot 50.000 Euro;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rij

Ten Hoeve

Van Rooijen

Van Strien

Schalk

Van Kesteren

Noot 1: Letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 552.