Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 J Motie van de leden köhler en vos

Vergaderjaar 2016-2017

J1

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de discussie over het pakket Belastingplan 2017,

gezien het rapport van Oxfam van 12 december 20162 waarin staat dat Nederland zich wereldwijd op de derde en Europees op de eerste plaats bevindt op de lijst van belastingparadijzen;

overwegende, dat er in Nederland veel vennootschappen zijn gevestigd zonder noemenswaardige reële economische activiteit, brievenbus-bv’s, die veelvuldig worden gebruikt om belasting te ontwijken;

overwegende, dat het stellen van minimumeisen aan de mate van reële economische activiteit in Nederland, de zogenaamde «substance-eisen», een zinvolle bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het bestaan van dit soort vennootschappen en aan hun belastingpraktijken;

verzoekt de regering binnen een half jaar daartoe strekkende voorstellen aan het parlement voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Köhler

Vos

Overbeek

Van Apeldoorn

Lintmeijer

Noot 1: Letter J heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 552.

Noot 2: http://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Downloads/Rapporten/2O161212%2Obp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en-EMBARGO.pdf