Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 73 Gewijzigde motie van het lid omtzigt c.s. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 62

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 73

Voorgesteld 17 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat innovatie waarbij gebruik gemaakt wordt van micro-organismen of vergelijkbare biologische of natuurlijke innovatie niet te patenteren is,

constaterende dat deze vormen van innovatie daarom na aanname van het Belastingplan 2017 geen toegang meer hebben tot de innovatiebox,

overwegende dat dit tot oneerlijke concurrentie leidt tussen «natuurlijke innovatie» en «chemische innovatie»,

constaterende dat dit haaks staat op het beleid van het Ministerie van Economische Zaken,

verzoekt de regering, aan de Europese Commissie voor te leggen of natuurlijke vormen van innovatie, zoals innovatie op basis van micro-organismen, toegang kunnen krijgen tot de innovatiebox conform actiepunt 5 van het BEPS-project en verzoekt de Kamer hierover voor 2 april 2017 te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Geurts

Dijkgraaf