Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 62 Motie van het lid omtzigt c.s.

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 62

Voorgesteld 16 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat innovatie waarbij gebruik gemaakt wordt van micro-organismen of vergelijkbare biologische of natuurlijke innovatie niet te patenteren is;

constaterende dat deze vormen van innovatie daarom na aanname van het Belastingplan 2017 geen toegang meer hebben tot de innovatiebox;

overwegende dat dit tot oneerlijke concurrentie leidt tussen «natuurlijke innovatie» en «chemische innovatie»;

constaterende dat dit haaks staat op het beleid van het Ministerie van Economische Zaken;

verzoekt de regering, aan de Europese Commissie voor te leggen of natuurlijke vormen van innovatie, zoals innovatie op basis van micro-organismen, toegang kunnen krijgen tot de innovatiebox conform actiepunt 5 van het BEPS-project en de Kamer hierover voor 1 januari 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Geurts

Dijkgraaf