Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 61 Motie van het lid van weyenberg c.s.

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 61

Voorgesteld 16 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is aangehouden;

constaterende dat een bezuiniging op monumentenzorg het onderhoud en behoud van Nederlands cultureel erfgoed in gevaar brengt;

constaterende dat een bezuiniging op scholing niet past in het doel om iedereen een leven lang leren te bieden;

overwegende dat de ondersteuning voor scholing en het onderhoud van rijksmonumenten mogelijk effectiever kan worden vormgegeven;

verzoekt de regering, met veldpartijen in gesprek te gaan om de vormgeving van financiële ondersteuning voor het onderhouden van rijksmonumenten en voor scholing waar mogelijk te verbeteren zonder dat daarbij een bezuiniging als uitgangspunt wordt genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Dijkgraaf

Schouten

Bashir

Krol

Grashoff