Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2017

34552 59 Motie van de leden van weyenberg en koolmees

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 59

Voorgesteld 16 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de transformatie van kantoorpanden een van de doelen van het kabinet is;

constaterende dat de geschiedenis van een pand nu bepalend is voor de fiscale behandeling van een pand en de verkoop hiervan;

van mening dat er een gelijk speelveld zou moeten bestaan voor panden die in eenzelfde status worden opgeleverd;

verzoekt de regering, te bezien hoe belemmeringen voor transformatie van kantoorpanden in de fiscaliteit weggenomen kunnen worden en de Kamer hierover uiterlijk 1 februari 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Koolmees