Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 11-20 van 110

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 11.

  33000 IV 74 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  05-06-2012 Brief minister ter aanbieding van onder meer de tweede rapportage Voortgangscommissie Curaçao De voortgangsrapportage is als bijlage bij deze brief gevoegd, evenals de bijbehorende uitvoeringsrapportage van de minister van Justitie van Curaçao, en rapportages over Korps Politie Curaçao en het Sentro di Detension i Korekshon Korsou.
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 13-06-2012

 • 12.

  33000 IV N Verslag van een schriftelijk overleg

  01-06-2012 Verslag schriftelijk overleg over legislatieve terughoudendheid t.a.v. de BES-eilanden
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 06-06-2012

 • 13.

  33000 IV 73 Verslag van een algemeen overleg

  30-05-2012 Verslag algemeen overleg van 19 april 2012, over o.a. de besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2011 (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 50) Betreft algemeen overleg van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Binnenlandse Zaken met minister Spies (BZK), van 19 april 2012, over de volgende brieven van de minister van BZK: - de brief d.d. 23 december 2011 inzake de aanbieding van de besluitenlijst van de Koninkrijksconferentie 2011 (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 50); - de brief d.d. 24 januari 2012 over de uitvoering van de motie-Ortega-Martijn/Van der Staaij over kinderleed binnen het Koninkrijk (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 36) (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 55); - de brief d.d. 25 januari 2012 inzake de Eerste rapportage Voortgangscommissie Curaçao (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 56); - de brief d.d. 13 maart 2012 inzake de aanbieding van de schriftelijk verantwoording van het College financieel toezicht (Cft) over de werkzaamheden (Kamerstuk 33 000 IV, nr. 65); - de brief d.d. 19 m
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 31-05-2012

 • 14.

  33000 IV M Verslag van een schriftelijk overleg

  22-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over legislatieve terughoudendheid t.a.v. de BES-eilanden gedurende 5 jaar
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 22-05-2012

 • 15.

  33000 IV L Verslag van een schriftelijk overleg

  15-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over legislatieve terughoudendheid t.a.v. de BES-eilanden gedurende 5 jaar
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 16-05-2012

 • 16.

  33000 IV K Verslag van een schriftelijk overleg

  11-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over legislatieve terughoudendheid t.a.v. de BES-eilanden gedurende 5 jaar
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 15-05-2012

 • 17.

  33000 IV 72 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  26-04-2012 Brief minister over onder meer uitkomsten onderzoek naar mogelijkheden voor Nederlands onderwijzend personeel om een aantal jaren op Caribisch Nederland te werken Verder gaat de minister in deze brief in op mogelijkheden tot kwijtschelding van studieschuld voor studenten die van Caribisch Nederland afkomstig zijn, als die willen terugkeren naar Caribisch Nederland om daar te werken, bijvoorbeeld in het onderwijs.
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 14-05-2012

 • 18.

  33000 IV J Verslag van een schriftelijk overleg

  09-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over legislatieve terughoudendheid BES-eilanden
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 10-05-2012

 • 19.

  33000 IV 71 Brief van de staatssecretaris van financiën

  27-04-2012 Brief staatssecretaris over de afspraken over handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland In onderhavige brief informeert staatssecretaris Weekers (Fin) de Tweede Kamer over de afspraken over handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland in het kader van het wegnemen van de cumulatie van indirecte belastingen tussen die twee gebieden.
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 10-05-2012

 • 20.

  33000 IV I Verslag van een schriftelijk overleg

  02-05-2012 Verslag schriftelijk overleg over legislatieve terughoudendheid voor de BES-eilanden
  Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2012, 09-05-2012


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >