Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 10

 • 1.

  32500 B 17 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-08-2011 Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamers' Hierbij biedt minister Donner (BZK) de Kamer het rapport 'Evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamers' [zie bijlage] aan, dat in opdracht van zijn Ministerie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Het onderzoek is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers van o.a. de VNG, het IPO en de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de NVRR). De minister kondigt aan dat hij voornemens is de Kamer, naar aanleiding van het evaluatieonderzoek, nog dit najaar een formeel standpunt te zenden.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-08-2011

 • 2.

  32500 B 15 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  31-05-2011 Brief minister met afschrift meicirculaires gemeente- en provinciefonds 2011 In de meicirculaires zijn de mutaties als gevolg van het Bestuursakkoord verwerkt. Voor de provincies gaat het in de circulaire ook om mededelingen over het nieuwe verdeelstelsel.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 09-06-2011

 • 3.

  32500 C 7 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  13-05-2011 Brief minister over beantwoording vragen nieuwe verdeling provinciefonds en de effecten per provincie
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-05-2011

 • 4.

  32500 B 12 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  30-03-2011 Brief minister met afschrift maartcirculaire 2011 gemeentefonds en provinciefonds
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 04-04-2011

 • 5.

  32500 C 6 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  29-03-2011 Brief minister over nieuwe verdeling provinciefonds en effecten per provincie Met deze brief stelt minister Donner (BZK) de Kamer op de hoogte van de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie. In zijn brief gaat hij in op: - de aanleiding om te komen tot een nieuwe verdeling van het provinciefonds; - de hoofdlijnen van de vernieuwing van het verdeelmodel; - toelichting op de hoofdlijnen; - de verschillen in cijfers ten opzichte van de huidige verdeling.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 01-04-2011

 • 6.

  32500 C 5 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  01-03-2011 Brief minister over de verdeling van het provinciefonds
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 03-03-2011

 • 7.

  32500 C 4 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  15-02-2011 Brief minister over het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds In deze brief presenteert minister Donner (BZK) de stand van zaken rondom het nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds en geeft hij aan op welke termijn het verdeelmodel naar verwachting wordt afgerond. Daarnaast gaat hij kort in op de planning van het gemeentefonds.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 17-02-2011

 • 8.

  32500 B 11 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-12-2010 Brief minister ter aanbieding van de decembercirculaire 2010 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-12-2010

 • 9.

  32500 B 7 Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-11-2010 Brief staatssecretaris ter aanbieding rapport Evaluatie normeringssystematiek Gemeente- en Provinciefonds 2007-2010 Het rapport, dat als 'input' heeft gediend bij de totstandkoming van het Regeerakkoord, is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-11-2010

 • 10.

  32500 B 5 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  14-10-2010 Brief staatssecretaris met afschrift septembercirculaire gemeente- en provinciefonds
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 15-10-2010