Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

32128 1 Koninklijke boodschap

Vergaderjaar 2008-2009

Nr. 1

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 14 september 2009Beatrix