Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

8.5 Trefwoordenlijst

Adviescolleges 195, 197

Agressie en geweld 11, 72, 75, 76

Alcoholbeleid 11, 171, 173, 174

Alcoholgebruik 10, 19, 42, 43, 171, 174

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 13, 47

Algemene Rekenkamer 92, 93

Arbeidsmarkt 16, 58, 72, 74, 82, 122, 201

Arbeidsvoorwaardenbeleid 72, 140

Arbeidsvoorwaarden 73, 74, 77, 80, 82, 105, 154, 155

Asiel 20, 30, 154, 156

Basisregister 94

Basisregistraties 66, 68, 175, 201

Basisvereisten 11, 12, 19, 37, 54

Basisvoorzieningen 64

Beleidsprioriteit 3, 53

Beleidsprogramma 3, 20, 71

Beleidsvrijheid 16, 19

Bestuurlijke drukte 57, 186

Bestuurlijke verhoudingen 16, 41

Bestuursakkoord 16, 33, 39, 57, 58

Bestuurskracht 16, 55, 56, 57, 58

Bovenregionaal 21, 29, 30, 33, 128, 129, 154, 199

BPR 1, 2, 4, 56, 61, 65, 94, 95, 96, 97, 162, 201

Brandweer 8, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 110, 137, 138, 198, 199, 202

BSN 94, 96, 97, 186, 201

Burgernet 12, 35

C2000 38, 128, 129, 130, 131, 154, 156, 157, 175, 178, 180

Categoriemanagement 18, 86

Constitutioneel bestel 61, 62

Convenanten 27, 100, 102, 108, 175

CRA 95, 139, 162

Crisisbeheersing 11, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 37, 39, 52, 53, 89, 135, 136, 174, 178, 179, 180, 181, 199

Crisiscommunicatie 25, 26, 135

Cybercrime 20, 33, 34, 109, 154, 156

Decentralisatie 17, 43, 57, 113, 157, 176, 188

Democratische rechtsstaat 55, 61, 173

Dienstverlening 7, 13, 15, 18, 19, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 83, 85, 86, 88, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 144, 164, 189, 193, 194

Dierenrechtenextremisme 11, 13, 43, 177, 179, 180

Diversiteitbeleid 74, 82, 84

Diversiteit 7, 14, 15, 35, 72, 73, 74, 77, 81, 82, 84, 179, 194

Diversiteitsdoelstellingen 14

DNA 33

Drank- en Horecawet 10, 43

Drugsbeleid 10

Dualisering 63, 182, 186, 187, 190, 192

Duurzaam inkopen 87, 92

Elektronische overheid 15

Elektronische reisdocumenten 96

E-overheid 15, 45, 65, 67, 68, 164, 189, 190, 191, 193, 197, 200

Externe inhuur 17, 18, 83, 92, 93, 113, 118, 177, 196

Fietsendiefstal 8, 9, 43

Forensisch assistenten 8, 9, 33, 38, 93, 171

GBA-netwerk 94, 96

GBA 15, 19, 60, 61, 66, 68, 94, 95, 96, 97, 98, 142, 162, 163, 188, 201, 202

GBA-stelsel 94

Gemeentefonds 39, 157, 173

Gemeenten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 30, 33, 35, 39, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 77, 82, 97, 157, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 202, 203

Geweld 8, 10, 11, 19, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 42, 50, 75, 76, 171, 179

GMS 38, 201

Grieppandemie 12, 24

Grondrechten 14, 55, 61, 62

Grondwet 14, 19, 55, 61, 62, 139, 182, 184, 186, 187, 189, 195, 199

Handvest verantwoordelijk burgerschap 14, 194

Herindeling 16, 58, 186

Hokken en keten 11, 171

Huis voor democratie en rechtsstaat 14

Hulpdiensten 37, 183

Informatiebeveiliging 69, 70, 85

Informatiehuishouding 13, 48, 50, 64, 68, 85, 86, 159, 175

Informatievoorziening 5, 12, 18, 22, 25, 26, 35, 37, 41, 44, 45, 48, 71, 85, 146, 147, 159, 180

Integriteit 13, 14, 16, 36, 50, 72, 73, 74, 184, 201

Interbestuurlijke lasten 17, 19, 57, 59, 66, 186, 193

Interbestuurlijke verhoudingen 16

Internationale samenwerking 23, 184

I-teams 69

Jeugdcriminaliteit 27, 28, 31, 33, 176

Jeugd 33, 41, 176

Justitie 22, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 41, 45, 52, 54, 68, 89, 129, 142, 144, 156, 164, 167, 171, 175, 176, 179, 181, 183, 191, 195, 202

Kiesraad 4, 56, 62, 63, 139, 162, 198, 199

Kieswet 187

Leenfaciliteit 95, 99, 100, 107, 109, 112, 117, 123, 170

Levensloop 91, 203

Meldkamer 38, 175, 201

OM 18, 24, 28, 33, 34, 37, 62, 76, 137, 146, 147, 154, 156, 166, 167, 179, 181, 193, 202, 203

Overlast en verloedering 8, 9, 19, 27, 41, 42, 43, 157, 171, 172

Paspoort 15, 19, 60, 61, 97, 185

Paspoortwet 61, 185

Personeelsbeleid 75, 80, 82, 83, 177, 194

Polarisatie en radicalisering 11, 41, 43, 44, 173, 176, 177, 179, 181

Politiebestel 32, 105, 172

Politieke ambtsdragers 13, 72, 73, 77, 78, 140, 165, 200

Politieke partijen 15, 59, 60, 62, 140, 186, 189, 199

Politieonderwijs 32, 52

Politieorganisatie 12

Politie 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 89, 105, 106, 108, 109, 110, 128, 129, 154, 155, 156, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 192, 194, 198, 199, 201, 202, 203

Politiesterkte 32, 36, 38

Politiewet 27, 34

Prestatievermogen 33, 34, 37, 38, 128, 129, 199

Preventie 24, 29, 31, 34, 59, 70

Programma Andere Overheid 196

Programma versterking opsporing en vervolging 34

Provinciefonds 17, 57

Provincies 7, 14, 15, 16, 17, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 74, 77, 186, 188, 195

RAAS 95, 96, 97, 202

Rampenbestrijding 1, 2, 4, 7, 11, 19, 20, 27, 35, 37, 39, 52, 53, 54, 110, 174, 178, 202

Reisdocumentenketen 60, 94

Reisdocumenten 1, 2, 4, 20, 56, 61, 65, 66, 94, 95, 96, 97, 142, 162, 185, 193, 199, 201, 202

Samenwerkingsafspraken 27, 34, 54, 181

Signaleringsregister 94

Specifieke uitkeringen 17, 57, 59

Sterktedoelstelling 36

Terrorismebestrijding 22, 49, 89, 154, 159, 176

Terrorisme 20, 23, 45, 47, 49, 51, 105, 109

Topinkomens 72, 73, 74, 76, 184, 185, 196, 203

Trendnota arbeidszaken 76

Veilige publieke taak 11, 19, 73

Veilige wijken 27, 31, 33

Veiligheidsmonitor 8, 41

Veiligheidsonderzoeken 13, 47, 48, 49, 50

Veiligheidsprogramma 174

Veiligheidsregio 1, 3, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 37, 38, 39, 44, 45, 53, 54, 154, 155, 156, 174, 198, 199

Verkiezing 7, 14, 19, 62, 63, 96, 162, 168, 182, 183, 186, 187

Vermogen 8, 17, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 34, 41, 44, 57, 94, 95, 96, 99, 105, 106, 110, 111, 117, 122, 154, 155, 156

Vermogensdelicten 8, 41

Vernieuwing rijksdienst 93, 146, 147, 149, 171

Vitale infrastructuur 12, 21, 23, 24, 178, 180, 181, 199, 203

Voetbalvandalisme 9

VUT 1, 20, 91, 152, 170

Wijkagenten 9, 10, 19, 33, 38, 93, 171