Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010
  • Download PDF

8.4 Lijst met afkortingen

ABDAlgemene Bestuurs Dienst
ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AIVDAlgemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMCArbeidsmarktcommunicatie
AMVBAlgemene maatregel van bestuur
AOEArrestatie- en ondersteuningseenheid
AppaAlgemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers
AWBAlgemene wet bestuursrecht
BAGBasisregistraties voor adressen en gebouwen
BDURBesluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen
BESBonaire, Sint Eustatius en Saba
BfrpBesluit financiën regionale politiekorpsen
BHVBedrijfshulpverlening
BIBOBBevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
BPRBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
BRZOBesluit risico’s zware ongevallen
BSNBurger Service Nummer
BVSBudgetverdeelsysteem
BZKBinnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CASCentrale Archief Selectiedienst
CBRNChemisch biologisch radioactief en nucleair
CBSCentraal bureau voor de statistiek
CDKCommissaris van de Koningin
CIOChief information officer
CIPConcern informatiemanagement politie
CIScommunicatie- en informatiesystemen
CIVDCommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
CTIVDCommissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
DCBDienst centrale bedrijfsvoering
DCCDepartementale crisiscentra
DGOBRDirectoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
DGVDirectoraat-generaal Veiligheid
DigiDDigitale identificatie
DKDBDienst Koninklijke en diplomatieke beveiliging
DPDDigitale cliëntensysteem
DSIDienst speciale interventies
DWRDigitale werkomgeving Rijksdienst
EIPAEuropees instituut voor de bestuurskunde
EPCIPEU programma Vitale Infrastructuur
EUEuropese Unie
EZEconomische Zaken
FECFinancieel experticecentrum
FinecFinancieel-economische criminaliteit
FPUFlexibel Pensioen en Uittreding regeling
FteFulltime-equivalent
GBAGemeentelijke Basisadministratie
GBOGemeenschappelijke Beheerorganisatie voor de overheid
GHORGeneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMSGeïntegreerd Meldkamersysteem
GMVGemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening
HBOHoger Beroepsonderwijs
HKZHarmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HRMHuman Resources Management
IARIndividuele arbeidsrelatie
IBVInformatie Beleid Veiligheid
ICMSIntensivering civiel-militaire samenwerking
ICTInformatie- en communicatietechnologie
ICTUICT-uitvoeringorganisatie
IOOVInspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPOInterprovinciaal Overleg
JBZJustitie en Binnenlandse Zaken
KCCKlant contact centra
KINGKwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten
KLPDKorps Landelijke Politie Diensten
KPIKey Performance Indicators
KPSKoppelnet Publieke Sector
LFRLandelijke Faciliteit Rampenbestrijding
LWILokaties voor werk en inkomen
MDManagement Development
mGBAModernisering Gemeentelijke Basisadministratie
MIVDMilitaire inlichtingen- en veiligheidsdienst
NAVONoord-Atlantische Verdragsorganisatie
NbbeNederlands bureau voor brandweerexamens
NCCNationaal Crisis Centrum
NGBNederlands Genootschap van Burgemeesters
NibraNederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
NifvNederlands instituut fysieke veiligheid
NIKNederlandse identiteitskaart
NIRMNationaal mensenrechteninstituut
NRKNederlandse Rode Kruis
NUPNationaal uitvoeringsprogramma
OCWOnderwijs, cultuur en wetenschap
OECDOrganisation for Economic co-operation and development / Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO)
OMOpenbaar Ministerie
OOVOpenbare Orde en Veiligheid
ORRAOnline Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie
OSBOverheidsservicebus
OTPOverheidsTransactiePoort
OvVOnderzoeksraad voor Veiligheid
PAPolitieacademie
PeRCCpersoneelsinformatie systeem
PIOFACHPersoneel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting
PKIPublic Key Infrastructure
PMBPolitiemonitor Bevolking
POMOPersoneels- en Mobiliteitsonderzoek
RAASInfrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten
RDWRijksdienst voor het wegverkeer
RNIRegister Niet-ingezetenen
RWTRechtspersoon wettelijke taak
SAIPStichting Administratie Indonesische Pensioenen
SOVIStrategisch overleg vitale infrastructuur
TMOTaskforce management overstromingen
TPMThird Party Mededeling
UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VGBVerklaring van geen bezwaar
VNGVereniging van Nederlandse gemeenten
VPLVut/Prepensioen/Levensloop
VRDVernieuwing Rijksdienst
VROMVolkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
vts PNVoorziening tot samenwerking PolitieNederland
WIVWet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
WMWerkmaatschappij
WOPTWet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
WWIWonen, wijken en integratie
ZBOZelfstandig bestuursorgaan
ZPWZelfstandige Publieke Werkgevers